Par kolekciju

Kolekcija “Rainis un Aspazija” (RunA) atklāj abu dzejnieku atstātā mantojuma daudzveidību. Tā piedāvā jaunas, līdz šim Latvijā neizmantotas iespējas atmiņas institūciju un privātās kolekcijās uzkrātu bagātību atklāšanā un eksponēšanā tīmeklī savstarpēji saistītas informācijas veidā.

Kolekcija ietver visu Raiņa un Aspazijas darbu pirmizdevumus ar mūsdienīgām anotācijām, kā arī citus teksta materiālus — nelielu sarakstes daļu ar zinātniskajiem komentāriem, arhīva dokumentus. Tajā skatāmas fotogrāfijas, plakāti; audio — runas, darbu fragmenti; video — kinohroniku fragmenti u.c. materiāli, parādot gan šo mantojuma objektu savstarpējo saistību, gan vēsturisko fonu un saistību ar ārējiem objektiem — personām, institūcijām, vietām, notikumiem. Raiņa un Aspazijas kolekcija iekļauj arī tādus mantojuma objektus, kas iepriekš nav bijuši publicēti, piemēram, materiālus par Raiņa studiju laiku Pēterburgas universitātē, līdz šim nepublicētas fotogrāfijas.

Kolekcija radīta ar mērķi attīstīt to kā resursu humanitāro zinātņu pētniekiem un studentiem, kā arī visiem Raiņa un Aspazijas interesentiem Latvijā un ārpus tās.

Par kolekcijas veidotājiem

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālais arhīvs

Memoriālo muzeju apvienība

Rakstniecības un mūzikas muzejs

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Pilotkolekcijas veidošanas iniciatīva radās 2014. gadā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā kā iecere izpētīt un izmēģināt praksē inovatīvu saistīto datu tehnoloģiju izkliedētas kultūras mantojuma informācijas vākšanai un organizēšanai.

Izpētes procesā un kolekciju radot, izveidojās komanda no dažādu institūciju pārstāvjiem: Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Memoriālo muzeju apvienības, Rakstniecības un mūzikas muzeja.

2019. gada novembrī RunA kolekcija atvērta jaunā veidolā un jaunām iespējām tās lietotājiem. Jaunās versijas atklāšanas video, video par kolekcijas saturu, video par RunA funkcionalitāti.

Komentārus, jautājumus, turpmākās sadarbības piedāvājumus kolekcijas veidošanā lūdzam sūtīt bi@lnb.lv.

Pateicamies LFMI pētniecei

Dr. philol. Gundegai Grīnumai

par konsultatīvo atbalstu.

RunA veidotāji

Kolekcijas izveides koncepcija – Uldis Bojārs, Anita Goldberga, Artūrs Žogla, Anita Rašmane, Aiva Stūrmane

Saistīto datu konceptuālais risinājums – Uldis Bojārs, Artūrs Žogla

Teksta dokumentu anotēšanas risinājums – Edgars Salna, Anita Rašmane, Artūrs Žogla, Uldis Bojārs

Satura veidošana

  • Raiņa & Aspazijas darbu anotācijas – Astrīda Cīrule
  • Materiālu atlase – Aiva Stūrmane, Anita Rašmane, Solvita Puķīte, Valda Barone, Jānis Šiliņš, Dace Bušante, Linda Pleša, Oksana Oša, Raits Lubinskis, Indra Viļumsone, Mārtiņš Mintaurs
  • Datu apstrāde – Mārīte Jankevica-Balode, Jogita Sauka, Aiva Stūrmane, Valda Barone
  • Teksta dokumentu anotēšana – Anita Rašmane, Anita Goldberga, Inga Kapeniece, Solveiga Ķīkule
  • Digitalizācija – Lāsma Timma
  • Tulkojums angļu valodā – Ieva Gribuste, Juris Benķis

Tehniskā realizācija – Jānis Freimanis, Valters Mukāns, Artūrs Žogla, Edgars Salna

Dizains – “ABC Software”, Artūrs Žogla

Autortiesību jautājumi – Jurģis Īvāns

Administratīvais atbalsts – Jana Ķikāne, Karīna Bandere, Māra Sprūdža, Dace Bušante

Projekta vadītāja (pilotkolekcija un tās pilnveide) – Anita GoldbergaKolekcijas papildināšanu ar jaunu datu kopu – 118 vēstulēm un atklātnēm no dzejnieku emigrācijas sākumposma Šveicē – finansējusi Latvijas Zinātnes padome, projekts “Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu”, projekta Nr. lzp-2019/1-0365.