LNA

Latvijas Nacionālais arhīvs (turpmāk – LNA) ir kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. Arhīvs uzkrāj, saglabā un dara pieejamu Latvijas nacionālo dokumentāro mantojumu.

LNA apvienotas visas bijušās valsts arhīvu sistēmas iestādes, valsts arhīvi šodien ir Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienības. Arhīvā glabājas dokumenti no 13.gs. līdz mūsdienām. Vērtīgākās kolekcijas ir Vidzemes un Kurzemes bruņniecības, Kurzemes hercogistes, Baltijas ģenerālgubernatora, Vidzemes un Kurzemes gubernatoru kanceleju dokumenti, Rīgas pilsētas arhīva senākie dokumenti, kā arī muižu, baznīcu, draudžu un atsevišķu personu arhīvi. Nozīmīgu arhīva daļu veido Latvijas Republikas (1918. – 1940.g., 1991. – mūsdienas) augstākās varas un pašvaldību institūciju fondi. Arhīvā pieejami arī nacistiskās Vācijas okupācijas perioda (1941. – 1945.g.) un PSRS okupācijas perioda (1941. -1991.g.) dokumenti, kā arī un ārvalstu personu fondi, trimdas latviešu organizāciju arhīvi. Arhīvā ir arī uzkrāti audiovizuālie, foto un skaņas dokumenti, kas tapuši laikā no 19.gs. otrās puses līdz mūsdienām, kā arī mūsdienu elektroniskie dokumenti.

Informācija par Latvijas Nacionālo arhīvu un ar to saistītajām aktualitātēm ir pieejama interneta mājas lapā www.arhivi.gov.lv