Par kolekciju

Kolekcija “Rainis un Aspazija” (RunA) atklāj abu dzejnieku atstātā mantojuma daudzveidību. Tā piedāvā jaunas, līdz šim Latvijā neizmantotas iespējas atmiņas institūciju un privātās kolekcijās uzkrātu bagātību atklāšanā un eksponēšanā tīmeklī savstarpēji saistītas informācijas veidā.

Kolekcija ietver visu Raiņa un Aspazijas darbu pirmizdevumus ar mūsdienīgām anotācijām, kā arī citus teksta materiālus — nelielu sarakstes daļu ar zinātniskajiem komentāriem, arhīva dokumentus. Tajā skatāmas fotogrāfijas, plakāti; audio — runas, darbu fragmenti; video — kinohroniku fragmenti u.c. materiāli, parādot gan šo mantojuma objektu savstarpējo saistību, gan vēsturisko fonu un saistību ar ārējiem objektiem — personām, institūcijām, vietām, notikumiem. Raiņa un Aspazijas kolekcija iekļauj arī tādus mantojuma objektus, kas iepriekš nav bijuši publicēti, piemēram, materiālus par Raiņa studiju laiku Pēterburgas universitātē, līdz šim nepublicētas fotogrāfijas.

Kolekcija radīta ar mērķi attīstīt to kā resursu humanitāro zinātņu pētniekiem un studentiem, kā arī visiem Raiņa un Aspazijas interesentiem Latvijā un ārpus tās.

 

Par kolekcijas veidotājiem

Pilotkolekcijas veidošanas iniciatīva radās 2014. gadā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā kā iecere izpētīt un izmēģināt praksē inovatīvu saistīto datu tehnoloģiju izkliedētas kultūras mantojuma informācijas vākšanai un organizēšanai.

Kolekcija veidota bez papildus finansējuma.

Izpētes procesā un kolekciju radot, izveidojās komanda no dažādu institūciju pārstāvjiem: Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Memoriālo muzeju apvienības, Rakstniecības un mūzikas muzeja.

Pateicamies LFMI pētniecei Dr. philol. Gundegai Grīnumai par konsultatīvo atbalstu.

Komentārus, jautājumus, turpmākās sadarbības piedāvājumus kolekcijas veidošanā lūdzam sūtīt bi@lnb.lv.