RMM

Rakstniecības un mūzikas muzejs ir kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir apzināt, vākt, pētīt un popularizēt kultūras vērtības par Latvijas rakstniecības un mūzikas vēsturi no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām un nodrošināt rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju centralizētā krājuma pārvaldību.


Kolekcijas objekti

94
Darbi

74
Vēstules

190
Dokumenti

119
Fotogrāfijas

23
Audio / Video

22
Plakāti

Aspazija, 1865-1943
1909
Rainis, Jānis, 1865-1929
1905
Rainis, Jānis, 1865-1929
1909
Dārziņš, Emīls, 1875-1910
[19--]
Šuberts, Pauls, 1884-1945
[192-]
Aspazija, 1865-1943
[192-]
Aspazija, 1865-1943
1937

Saites