RMM

Rakstniecības un mūzikas muzejs ir kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir apzināt, vākt, pētīt un popularizēt kultūras vērtības par Latvijas rakstniecības un mūzikas vēsturi no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām un nodrošināt rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju centralizētā krājuma pārvaldību.


Kolekcijas objekti

94
Darbi

74
Vēstules

270
Dokumenti

509
Fotogrāfijas

23
Audio / Video

22
Plakāti

Rainis, Jānis, 1865-1929
1920
Aspazija, 1865-1943
1904
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
1898

Saites