LFMI

LFMILOGO

Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts” (LU LFMI) pašreizējā statusā pastāv kopš 2006. gada. Tomēr institūta vēsture ir daudz senāka; tā saknes saistītas ar 1924. gadā dibināto Latviešu folkloras krātuvi un 1935. gadā izveidoto Valodas krātuvi, uz kā bāzes 1946. gadā tika nodibināts Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūts. Ar šādu nosaukumu tas darbojās līdz 1991. gada beigām, kad institūts sadalījās, izveidojot divas patstāvīgās institūcijas: Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un Latviešu valodas institūtu.

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts veic pētniecisku un studiju darbu, gatavo un izdod publikācijas, veido publiski pieejamus informācijas un materiālu krājumus, lai starptautiski atzītā līmenī attīstītu nacionālo humanitāro zinātni trīs letonikas nozarēs: literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslas zinātnēs.

LU LFMI aktīvi iesaistās Latvijas akadēmiskās kultūras veidošanā, veido zinātnisku dialogu ar radniecīgām institūcijām un zinātņu nozarēm, kā arī sadarbojas ar sabiedrību, sniedzot tai nepieciešamās zināšanas par literatūras, folkloras un mākslas procesiem Latvijā. LU LFMI popularizē Latvijas kultūru, veicina tās atpazīstamību starptautiskā un valsts mērogā.

LU LFMI pārziņā ir viens no nacionālās kultūras simboliem un lielākajiem folkloras materiālu krājumiem pasaulē — Latviešu folkloras krātuves kolekcija.


94
Darbi

74
Vēstules

190
Dokumenti

119
Fotogrāfijas

23
Audio / Video

22
Plakāti

7
Prezentācijas

Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
1898
Aspazija, 1865-1943
1904
Rainis, Jānis, 1865-1929
1920
Rainis, Jānis, 1865-1929
1909
Grīnuma, Gundega, 1948-
Grīnuma, Gundega, 1948-
Grīnuma, Gundega, 1948-
Grīnuma, Gundega, 1948-
Grīnuma, Gundega, 1948-

Saites