MMA

Memoriālo muzeju apvienība ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas tiešās pārvaldes iestāde un savu darbību sākusi 2009. gada 1. oktobrī.

Apvienību veido seši muzeji:

  • Jāņa Akuratera muzejs,
  • Krišjāņa Barona muzejs,
  • Raiņa un Aspazijas muzejs (ar ekspozīciju un izstāžu vietām: Raiņa un Aspazijas māja Rīgā, Raiņa un Aspazijas vasarnīca Majoros, Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Raiņa muzejs „Tadenava”),
  • Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs,
  • Andreja Upīša memoriālais muzejs (ar ekspozīciju un izstāžu vietām Rīgā un Skrīveros),
  • Ojāra Vācieša muzejs.

Apvienības darbības mērķis ir tās pārstāvēto Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgo personību dzīves un radošās darbības mūsdienīga atklāsme memoriālajā vidē, latviešu literatūras un kultūras vēstures attīstības atspoguļojums caur konkrētas personības un tās dzīves telpas skatapunktu.


Kolekcijas objekti

94
Darbi

267
Vēstules

270
Dokumenti

509
Fotogrāfijas

23
Audio / Video

22
Plakāti

Jelgavas Raiņa klubs
1925
Aspazija, 1865-1943
1897
Aspazija, 1865-1943
1904
Rainis, Jānis, 1865-1929
1920
Aspazija, 1865-1943
1894
Lerhs, Jānis, 1904-1967
Aspazija, 1865-1943
1937
Aspazija, 1865-1943
[193-]
Dārziņš, Emīls, 1875-1910
[1911]

Saites