LNB

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde, kas darbojas saskaņā ar likumu “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”, citiem normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

LNB misija ir veicināt radošu kultūras un zinātnes mantojuma izmantošanu, atbalstot Latvijas izaugsmi.


Kolekcijas objekti

95
Darbi

74
Vēstules

270
Dokumenti

509
Fotogrāfijas

23
Audio / Video

22
Plakāti

Šēnbergs, Laimonis, 1947-

Saites