LNB

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde, kas darbojas saskaņā ar likumu “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”, citiem normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

LNB misija ir veicināt radošu kultūras un zinātnes mantojuma izmantošanu, atbalstot Latvijas izaugsmi.


Kolekcijas objekti

94
Darbi

74
Vēstules

190
Dokumenti

119
Fotogrāfijas

23
Audio / Video

22
Plakāti

Rainis, Jānis, 1865-1929
1920
Rainis, Jānis, 1865-1929
1923
Rainis, Jānis, 1865-1929
1903
Rainis, Jānis, 1865-1929
1920
Schiller, Friedrich von, 1759-1805
1901

Saites