LNB

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde, kas darbojas saskaņā ar likumu “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”, citiem normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

LNB misija ir veicināt radošu kultūras un zinātnes mantojuma izmantošanu, atbalstot Latvijas izaugsmi.


Kolekcijas objekti

95
Darbi

74
Vēstules

270
Dokumenti

509
Fotogrāfijas

23
Audio / Video

22
Plakāti

Schiller, Friedrich von, 1759-1805
1901
Aspazija, 1865-1943
1911
Rainis, Jānis, 1865-1929
1909
Aspazija, 1865-1943
1942
Rainis, Jānis, 1865-1929
1928
Aspazija, 1865-1943
[19--]
Šuberts, Pauls, 1884-1945
[192-]
Dārziņš, Emīls, 1875-1910
[1911]
Dārziņš, Emīls, 1875-1910
[19--]

Saites