Biežāk uzdotie jautājumi par saistīto datu kolekciju RunA (Rainis un Aspazija)

1. Kas ir RunA kolekcija?

Kolekcija sniedz iespēju atklāt Raiņa un Aspazijas mantojumu jaunā rakursā – savstarpēji saistītas informācijas veidā. Jautājumus iespējams uzdot, rakstot uz bi@lnb.lv.

2. Kas ir kolekcijas objekti?

Kolekcijas objekti ir Raiņa un Aspazijas darbi, to mūsdienīgas anotācijas, vēstules, dokumenti, prezentācijas, fotogrāfijas, atklātnes, plakāti, karikatūras, audio un video u.c.

3. Kas ir entīte?

Entīte ir jebkas (lieta, būtne, parādība vai koncepts), ko var atsevišķi nosaukt un identificēt. Entītes var būt konkrētas vai abstraktas, reālas vai iedomātas.

Entītēm piemīt īpašības (atribūti), kas ļauj entītes iedalīt klasēs. RunA kolekcija izmanto entīšu klases Persona, Institūcija, Vieta, Laiks, Jēdziens, Darbs, Notikums, Ēkas un celtnes.

RunA kolekcijā entītes ir svarīgas tekstu anotēšanā.

4. Ko ietver RunA darbu un vēstuļu anotācijas?

Visi kolekcijā iekļautie teksti ir anotēti, tajos atzīmējot entītes (sk. “Kas ir entīte?”), tās identificējot un klasificējot. Anotācijas veido datu kopu, kas ļauj jēgpilni saistīt gan RunA kolekcijas objektus (sk. “Kas ir kolekcijas objekti?”), gan entītes, kā arī tekstā minētas entītes ar ārējos tīmekļa informācijas avotos atrodamiem datiem.

5. Kas ir atvērtie dati?

Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām. Avots: Informācijas atklātības likums.

RunA kolekcija ir atvērto datu kolekcija. Kolekcijas objektu saturs (izņemot dažus ar autortiesībām aizsargātus objektus) un metadati par tās objektiem un entītēm ir brīvi izmantojami atvērtie dati.

6. Kas ir saistītie dati?

Saistītie dati (linked data) ir veids, kā tīmeklī publicēt strukturētu, datoram saprotamu informāciju par lietām, to īpašībām un savstarpējām saitēm.

RunA kolekcijā ar saistīto datu palīdzību tiek publicēti atvērti, strukturēti dati par kolekcijas objektiem, entītēm un saitēm to starpā (piem., saite no vēstules anotācijas uz vēstulē pieminētu entīti). Dati par entītēm satur arī norādes uz citos informācijas avotos atrodamajiem datiem par šīm entītēm.

Plašāka informācija par saistītajiem datiem

7. Kādos formātos var izgūt RunA datus?

Atvērtie dati par katru kolekcijas objektu un entīti ir pieejami to tīmekļa lapās saistīto datu (RDF/XML un Turtle RDF) formā. Šajos datos ir iekļauta pamatinformācija par objektu/entīti un to saitēm ar citiem kolekcijas objektiem/entītēm.

No kolekcijas tīmekļa lapām objektu un entīšu datiem var piekļūt:
a) spiežot pogas “Turtle RDF” un “RDF/XML” (vieglāk uztverams ir Turtle RDF formāts);
b) pievienojot šīs lapas adresei atbilstošā formāta (.ttl vai .rdf) paplašinājumu – piem., https://runa.lnb.lv/60316.ttl

Plašāka informācija par saistītajiem datiem un šiem datu formātiem: RDF Primer

8. Kas ir datu tīklojums?

Datu tīklojums vizuāli attēlo kolekcijas objektu un entīšu savstarpējo saistību. Kolekcijā ir divu veidu tīklojumi.

Objektu tīklojums ir grafs, kurā divas virsotnes (kolekcijas objekti) ir savstarpēji saistītas, ja abos dokumentos ir pieminēta viena un tā pati entīte.

Entīšu tīklojums ir grafs, kurā divas virsotnes (entītes) ir savstarpēji saistītas, ja abas entītes ir pieminētas vienā un tajā pašā anotētajā dokumentā.

9. Ko attēlo “Darbi un notikumi” (meklēt zem Rīki)?

Attēlo Raiņa un Aspazijas darbu publikāciju tapšanu uz notikumu fona dzejnieku dzīvē gan Latvijas, gan plašāku notikumu kontekstā.

10. Kas ir “Laika joslas rīks”(meklēt zem Rīki)?

Laika joslas rīks ļauj apskatīt informāciju par visbiežāk pieminētajām entītēm izvēlētajā laika periodā.

11. Vai no mobilajām ierīcēm ir nodošināta piekļuve RunA?

Piekļuve ir nodrošināta arī no planšetēm un mobilajiem telefoniem. Mobilo telefonu lietotājiem jārēķinās ar ierobežotu sistēmas funkcionalitāti mazo ekrāna izmēru dēļ.

12. Vai kolekcija ietver ar autortiesībām aizsargātu informāciju?

Nelielu daļu kolekcijas objektu aizsargā autortiesības (piemēram, dažus plakātus, fotogrāfijas). Šos objektus var skatīt tikai institūcijās (piemēram, LNA, LNB), kuras šos objektus glabā. Metadati par tiem ir brīvi pieejami tiešsaistē.

13. Kā pareizi atsaukties uz kolekciju, tās objektiem un entītēm?

Citējot vai atsaucoties uz RunA kolekciju, obligāta konkrēta norāde un saite uz kolekciju: Raiņa un Aspazijas kolekcija https://runa.lnb.lv.

Citējot vai atsaucoties uz RunA objektiem vai entītēm, obligāta konkrēta norāde un saite uz konkrēto objektu vai entīti. Piemēram: J. Raiņa Daugawa : sehrdeeņu dzeesma, https://runa.lnb.lv/61166/.

14. Kā es varu piedalīties kolekcijas RunA veidošanā?

Par jaunu kolekcijā iederīgu objektu iekļaušanas iespējam lūdzu sazināties pa e-pastu bi@lnb.lv.