Datu tīklojums

latviešu tautas dziesmas

Jēdziens
Citas rakstības formas
  • lavlatviešu tautas dziesmas
  • engLatvian folk poetry
  • engLatvian folk songs
  • lavlatviešu tautasdziesmas
  • lavdainas
  • rusдайны
  • rusлатышские народные песни
  • gerlettische Volkslieder
  • lavDainas
  • engLatvian dainas

Pieminējumi ()

NR Tips Objekts Pieminējuma forma
Visi gadsimti