Datu tīklojums

Uz priekšu būšu gudrāks!

Darbs
Citas rakstības formas
  • lavUz priekšu būšu gudrāks!
  • lavUz priekšu būšu gudrāks! : skatu luga vienā cēlienā
  • lavUs preekschu buhschu gudraks! : skatu luga weenâ zehleenâ

Pieminējumi ()

NR Tips Objekts Pieminējuma forma
Visi gadsimti