“Pūt, vējiņi!” : tautas dziesma 5 cēlienos no J. Raiņa : Latviešu Pagaidu Nacionālais teātris, 23. aprīlī 1918. g. : programma

(Latvijas Nacionālais teātris)

Tips
Sīkiespieddarbs
Valoda
latviešu
Autors
Latvijas Nacionālais teātris
Izdevējs
Rīga : Latviešu pagaidu Nacionālā teātra direkcija (Valka : "Līduma" drukātava)
Alternatīvais nosaukums
"Puht, wehjiņi!" : J. Raiņa tautas dseesma 5 zehleenos : Latweeschu Pagaidu Nazionalais Teatris, atklahschanas israhde, otrdeen, 23. aprilī 1918. g. teatra atklahschanas usruna (J. Akuraters) : programma
Publicēšanas datums
1918
Līdzradītājs
  • Plūme, Jānis, 1889-1930
Priekšmets
Teātra programmas || Rainis, Jānis, 1865-1929, Pūt, vējiņi! || Rīga (Latvija) || Latvijas Nacionālais teātris
Organizācija, kurā atrodas oriģināls
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Objekta saite
DOM saite