Pliekšāne, Līze, 1854-1897

ALEPH IDLNC10-000209825
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000209825/
PersonaPliekšāne, Līze, 1854-1897
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Novelas" (1925). Anotācija
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada novembrī : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā,1897. gada 31. maijā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada vasarā : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Šveice
Latvija
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Tičīno (Šveice)
Anša Gulbja izdevniecība
Novelas : I [daļa]
Dzīve un darbi : biografija un kopoti raksti : 11 sējumos
J. Raiņa Wirpuļa kalendars ... gadam
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Priedīts, Boriss Brencis
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Pliekšāne, Dārta, ap 1828-1899
Stučka, Dora, 1870-1950
Stučka, Pēteris, 1865-1932
Māsas Zēfeldes
Viese, Saulcerīte, 1932-2004
Valters, Miķelis, 1874-1968
Grīnuma, Gundega, 1948-
Добровенский, Роальд Григорьевич, 1936-
Kopoti raksti : 6 sējumos
Dienas Lapa.
Atmiņas un sapņi
Rainis radošo meklējumu spogulī : literatūrzinātnisku rakstu krājums
Raiņa traģēdija "Jāzeps un viņa brāļi" laikmetu un viedokļu krustpunktos : rakstu krājums
Panevēža (Lietuva)
Berlīne (Vācija)
Jelgava (Latvija)
Liepāja (Latvija)
Kurzemes guberņa (Krievija)
Kauņas apriņķis (Lietuva)
Vācija
Andrejanoff, Victor von, 1857-1895
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Dravnieks, Jēkabs, 1858-1927
Fausts : traģedija : 2.d.
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Jūrmala (Latvija)
Dubulti (Jūrmala, Latvija)
Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā : sarakstīšanās, 1. sēj. 1.-2. d.