Pirmais pasaules karš, 1914-1918

ALEPH IDLNC10-000059948
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000059948/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/Pirmais_pasaules_kar%C5%A1
Priekšmets Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Arī: 1. pasaules karš, 1914-1918
Arī: Pasaules karš, 1914-1918
Arī: World War, 1914-1918
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Spēlēju, dancoju" (1919). Anotācija
Jānis Rainis "Daugava" (1919). Anotācija
Jānis Rainis "Jāzeps un viņa brāļi" (1919). Anotācija
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Ziedonis, Imants, 1933-2013
Anša Gulbja izdevniecība
Latvijas Nacionālais teātris
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Dailes teātris
Liepiņš, Harijs, 1927-1998
Artmane, Vija, 1929-2008
Šneidere, Mudīte, 1934-
Skulte, Ādolfs, 1909-2000
Kalniņš, Imants, 1941-
Iļģi (mūzikas grupa)
Stiebra, Roze, 1942-
J. Raiņa Spehleju, danzoju-- : welnu nakts peezos zehleenos
Brīvības sakta
Iļģi (mūzikas grupa)
Spēlēju, dancoju pēc grupas "Iļģi" mūzikas ieraksta.
Daugava, upe
Latvija
Бермонт-Авалов, Павел Рафалович, 1877-1974
Rīga (Latvija)
Skujeniece, Biruta, 1888-1931
Maculēvičs, Valentīns, 1950-
Valmieras Drāmas teātris
Brauns, Mārtiņš, 1951-
Dziesmu svētki, latviešu
J. Raiņa Daugawa : sehrdeeņu dzeesma
Daugavas sargi : brīvības cīņas 1919. gadā
Jaunā strāva
Bībele
Bībele. 1. Mozus grāmata
Ēģipte
Mann, Thomas, 1875-1955
Aspazija, 1865-1943
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
Ģērmanis, Jānis, 1889-1965
Amtmanis-Briedītis, Alfreds, 1885-1966
Katlaps, Žanis, 1907-1968
Paukštello, Jānis, 1951-
Stokholma (Zviedrija)
Jāzeps un viņa brāļi : drāma četros cēlienos
Jāzeps un viņa brāļi : romāns 3 grāmatās
Joseph und seine Brüder : eine Tragödie in 5 Akten
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Stučka, Dora, 1870-1950
Kurzeme (Latvija)
Vācija
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах