Anša Gulbja izdevniecība

ALEPH IDLNC10-000052484
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000052484/
Institūcija Anša Gulbja izdevniecība
Arī: A. Gulbja izdevniecība
Arī: A. Gulbja grāmatu apgāds
Arī: A. Gulbja grāmatu apgādniecība
Arī: A. Gulbja grāmatu spiestuve
Arī: A. Gulbis (izdevniecība)
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Indulis un Ārija" (1912). Anotācija
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Pūt, vējiņi!" (1913). Anotācija
Aspazija "Asteru laikā" (1928). Anotācija
Aspazija "Boass un Rute" (1925). Anotācija
Aspazija "Dvēseles ceļojums" (1933). Anotācija
Aspazija "Izplesti spārni" (1920). Anotācija
Aspazija "Raganu nakts" (1923). Anotācija
Aspazija "Aspazija" (1923). Anotācija
Aspazija "Torņa cēlējs" (1927). Anotācija
Aspazija "Trejkrāsaina saule" (1926). Anotācija
Aspazija "Velna nauda" (1933). Anotācija
Aspazija "Zalša līgava" (1928). Anotācija
Jānis Rainis "Addio bella" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Čūsku vārdi" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Uz mājām" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Sudrabota gaisma" (1921). Anotācija
Rainis "Daugava" (1919). Anotācija
Rainis "Gals un sākums" (1912). Anotācija
Rainis "Iļja Muromietis" (1923). Anotācija
Rainis "Jāzeps un viņa brāļi" (1919). Anotācija
Rainis "Mēness meitiņa" (1925). Anotācija
Jānis Rainis "Mīla stiprāka par nāvi" (1927). Anotācija
Jānis Rainis "Mušu ķēniņš" (1923). Anotācija
Jānis Rainis "Novelas" (1925). Anotācija
Jānis Rainis "Kastaņola" (1928). Anotācija
Jānis Rainis "Zelta sietiņš" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Rīgas ragana" (1928). Anotācija
Jānis Rainis "Spēlēju, dancoju" (1919). Anotācija
Jānis Rainis "Mūza mājās" (1923). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Latvija
Bienemann, F. (Friedrich), 1860-1915
Kuldīga (Kuldīgas novads, Latvija)
Kuldīgas viduslaiku pils (Kuldīga, Latvija)
Kurzeme (Latvija)
Mindaugas, Lietuvas karalis, 1200-1263
Embūtes pagasts (Vaiņodes novads, Latvija)
Gulbis, Ansis, 1873-1936
Anša Gulbja izdevniecība
Sanktpēterburga (Krievija)
Amtmanis, Teodors, 1883-1938
Amtmanis-Briedītis, Alfreds, 1885-1966
Banga, Tija, 1882-1957
Kaktiņš, Ādolfs, 1885-1965
Dailes teātris
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos
Livländisches Sagenbuch
Kopoti raksti : 6 sējumos
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Stučka, Dora, 1870-1950
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Rīga (Latvija)
Vācija
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Latvijas Nacionālais teātris
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах
Pēterburgas Latviešu labdarīgā biedrība
Barons, Krišjānis, 1835-1923
Visendorfs, Henrijs, 1861-1916
Āronu, Matīss, 1858-1939
Daugava, upe
Jaunais Rīgas teātris (1908-1915)
Kuga, Jānis, 1878-1969
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Šmithene, Mirdza, 1887-1978
Padomju Savienība
Žilinskis, Arvīds, 1905-1993
Rīgas Kinostudija
Piesis, Gunārs, 1931-1996
Jakovļevs, Ģirts, 1940-
Kalniņš, Imants, 1941-
Liepājas teātris
Lācis, Kārlis, 1977-
Elsbergs, Jānis, 1969-
Džilindžers, Dž. Dž., 1966-
Latwju dainas : [6 sējumos]
Muhsu tautas dseesmas
Fragmenti no operas "Pūt, vējiņi" fragmenti no operas "Zelta zirgs"
Aspazija, 1865-1943
Asteru laikā : rudens dzejoļi
Bībele
Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Boass un Rute : drama pēc Bībeles motiviem 3 cēlienos, 4 ainās
Dvēseles ceļojums : dzejas, (1928.-1933.)
Sarkanās puķes : dzejoļi
Izplesti spārni : dzejas : 1908-1918
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma
Pūķi
Raganu nakts
Saulains stūrits : liriska biografija
Ziedu klēpis
Grieķija
Perikls, ap 490-429 p.m.ē.
Aspasija, apm. 470-410 p.m.ē.
Hamerling, Robert, 1830-1889
Phidias, ap 500-ap 430 p.m.ē.
Sofokls, ap 496-406 p.m.ē.
Sokrāts, ap 470-399 p.m.ē.
Rode, Fricis, 1887-1967
Ērika, Lilija, 1893-1981
Aspazija : Sen-Helladas drāma : piecos cēlienos (septiņās ainās)
Madlienas pagasts (Ogres novads, Latvija)
Cauka, Didzis, 1943-
Torņa cēlējs : drama no viduslaikiem : piecos cēlienos ar epilogu
Trejkrāsaina saule : dzejas : ziedonim un jaunībai
Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903
Muncis, Jānis, 1886-1955
Velna nauda : teiku komēdija (5 cēlienos)
Latweeschu tautas pasakas
Zalša līgava : teiku drama 7 ainās ar epilogu
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris
Ņefedova, Lūcija, 1933-
Purvītis, Vilhelms, 1872-1945
Addio bella : no Dagda skicu burtnicas
Dzīve un darbi : biografija un kopoti raksti : 11 sējumos
Čūsku vārdi
Uz mājām : trimdnieka sapnis starp diviem ceļiem
Sudrabota gaisma : mana dzimtenes gada Fata Morgana 2 : No Dagdas skiču burtnīcas
Mēness meitiņa : novella no Dagdas skiču burtnīcas
Treji loki
Slobodska (Krievija)
Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970
Бермонт-Авалов, Павел Рафалович, 1877-1974
Skujeniece, Biruta, 1888-1931
Maculēvičs, Valentīns, 1950-
Valmieras Drāmas teātris
Brauns, Mārtiņš, 1951-
Dziesmu svētki, latviešu
J. Raiņa Daugawa : sehrdeeņu dzeesma
Daugavas sargi : brīvības cīņas 1919. gadā
Berelis, Guntis, 1961-
Sanskrita dzeja
Biļinas
Kijevas Krievzeme
Владимир, великий князь Киевский, ap 956-1015
Baltijas jūra
Lieldidžs, Uldis, 1933-
Artmane, Vija, 1929-2008
Ilja Muromietis : krievu traģēdija 5 cēlienos
Jaunā strāva
Bībele. 1. Mozus grāmata
Ēģipte
Mann, Thomas, 1875-1955
Ģērmanis, Jānis, 1889-1965
Katlaps, Žanis, 1907-1968
Paukštello, Jānis, 1951-
Stokholma (Zviedrija)
Jāzeps un viņa brāļi : drāma četros cēlienos
Jāzeps un viņa brāļi : romāns 3 grāmatās
Joseph und seine Brüder : eine Tragödie in 5 Akten
Li, Bai, 701-762
Konfūcijs, 551-479 p.m.ē.
Gautama Buddha
Nirvāna
Kliģere, Olga, 1898-1990
Pārdaugavas hercogiste
Turaida (Krimuldas novads, Latvija)
Turaidas Roze, 1601-1620
Dauge, Juris, 1835-1910
Dinsbergs, Ernests, 1816-1902
Polijas-Zviedrijas karš, 1600-1629
Sigulda (Siguldas novads, Latvija)
Gūtmaņa ala (Sigulda, Latvija)
Mīla stiprāka par nāvi : Turaidas Maijas traģedija 5 cēlienos
Turaidas Jumprava : stāstiņš no Vidzemes veciem laikiem
Maijas Roze
Grimm, Wilhelm, 1786-1859
Ziemassvētki
Mušu ķēniņš : bērnu pasaka 5 cēlienos
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Tičīno (Šveice)
Novelas
J. Raiņa Wirpuļa kalendars ... gadam
Prande, Alberts, 1893-1957
Lugāno (Šveice)
Rivjēra (Francija)
Grīnuma, Gundega, 1948-
Atēna (izdevniecība)
Kastaņola : pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē
Kastaņola : pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē
Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962
Stiebra, Roze, 1942-
Menuets (mūzikas grupa)
Blūms, Jānis, (tulkotājs)
Zelta seetiņsch
Ziemeļu karš, 1700-1721
Петр I, imperators, 1672-1725
Rīgas ragana. 3. daļa : vienas nakts sapnis : triloģija
Ziedonis, Imants, 1933-2013
Liepiņš, Harijs, 1927-1998
Šneidere, Mudīte, 1934-
Skulte, Ādolfs, 1909-2000
Iļģi (mūzikas grupa)
J. Raiņa Spehleju, danzoju-- : welnu nakts peezos zehleenos
Brīvības sakta
Iļģi (mūzikas grupa)
Spēlēju, dancoju pēc grupas "Iļģi" mūzikas ieraksta.
Musa mahjâs : sweizeeni daudseem un weeneem
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs