Rīga (Latvija)

ALEPH IDLNC10-000042006
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000042006/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
Ģeogrāfiskais nosaukums Rīga (Latvija)
Vieta saistīta ar Latvija
Arī: Riga (Latvija)
Arī: Ryga (Latvija)
Arī: Рига (Latvija)
Arī: Riika (Latvija)
Arī: Rigo (Latvija)
Datējums, saistīts ar Dibināšanas gads 1201
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 4.februārī : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim ap 1894. gada 4.februāri : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 22.martā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada aprīļa sākumā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 7.maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 13.maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 18.maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894.gada 20.maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā 1894. gada maijā uz Dienas Lapas redakcijas veidlapas : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada maijs : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 30.maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1897.gada novembra vidū : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada novembrī : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1895.gada 9. maijā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895.gada 10. maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1895.gada maijā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895.gada pavasarī : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai. Rīga, 1895.gada pavasarī : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīga, 1895.gada pavasaris : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895.gada vasarā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895.gada augusta beigās - septembra sākumā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1895.gada septembra vidū : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, ap 1895.gada 24. septembri : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (1) : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai. Rīgā vai Jelgavā, 1894.gada maija 2.pusē - 1896. gada novembra sākumā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā vai Jelgavā, 1894.gada maija 2.pusē - 1896. gada novembra sākumā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (2) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (3) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (4) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (5) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (6) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (7) : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā vai Jelgavā, 1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (8) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā,1897. gada 31. maijā : teksts un kometāri
Aspazija "Atriebēja" (1887). Anotācija
Jānis Rainis "Apdziedāšanas dziesmas III vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem" (1889). Anotācija
Aspazija "Neaizsniegts mērķis" (1895). Anotācija
Aspazija "Prologs" (1893). Anotācija
Aspazija "Zeltīte" (1901). Anotācija
J.V.Gēte "Fausts" (1898) (Tulkojuši Aspazija un Rainis). Anotācija
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894.gada maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894.gada maijs : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada maijs : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīga, 1894.gada maijs : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīga, 1894.gada maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, ap 1894. gada 23. septembri : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā 1895. gadā vai Jelgavā 1896. gadā, ne vēlāk par novembra sākumu : teksts un komentāri
Jānis Rainis "Ģirts Vilks" (1907). Anotācija
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Pusideālists" (1904). Anotācija
Jānis Rainis, Pēteris Stučka "Mazie Dunduri" 1 Pundurs (1888). Anotācija
Jānis Rainis "Tālas noskaņas zilā vakarā" (1903). Anotācija
Jānis Rainis "Virpuļa kalendārs" (1907-1908). Anotācija
Aspazija "Izplesti spārni" (1920). Anotācija
Rainis "Daugava" (1919). Anotācija
Jānis Rainis "Zelta sietiņš" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Rīgas ragana" (1928). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Āronu, Matīss, 1858-1939
Dienas Lapa.
Saimnieču un zelteņu kalendars ... gadam.
Garais, Fricis, 1865-1936
Akmentiņa, Dace, 1858-1936
Šepskis, Oskars, 1850-1914
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Sanktpēterburga (Krievija)
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Knope, Elza, 1925-1996
Zelče, Vita, 1965-
Peile, Eiženija, 1908-1979
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Domas par jaunlaiku literatūru
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Latviešu literatūras kritika : rakstu kopojums
Latviešu literatūras kritika : XIX gs. otrajā pusē
Nezināmā : Latvijas sievietes 19. gadsimta otrajā pusē
"Dienas lapas" loma grāmatu izdošanā
Schiller, Friedrich von, 1759-1805
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Fr. v. Schillera Wallensteins : teätera spehle.
Tēvija.
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
"Dienas Lapas" Feļetona turpinājums [literārs pielikums].
Zevs (grieķu dievība)
Francija
Bismarck, Otto, Fürst von, 1815-1898
Birzmanis, E. (Ernests)
Vidzeme (Latvija)
Deglavs, Augusts, 1862-1922
Tartu Ülikool
Grīntāls, Dāvids, 1829-1904
Rīga : kultūrvēsturisku romānu triloģija
Materiāli Latviešu tautas medicinai
Latvijas arstneecibas stadi, krati un izstaditi no mag. E. Birsmaņa apteeku preču tirgotavas
Dāvida Grīntāla atmiņas par Krišjāni Valdemāru, 1904
Ziedu klēpis
Dubulti (Jūrmala, Latvija)
Māsas Zēfeldes
Bībele. Vecā Derība
Melluži (Jūrmala, Latvija)
Ezerlauka, Olga, dz. 1858
Bērziņš, Arturs, 1882-1962
Birkerts, Antons, 1876-1971
Ūdensjumprava Undina : stāsts
Cīņa par nākamību : novele
Zeltene : ilustrēts žurnāls jaunavām, sievām un mātēm (ar pielikumu mazajiem lasītājiem)
Kopoti raksti : 30 sējumos
Sarkanās puķes : dzejoļi
Heine, Heinrich, 1797-1856
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs
Atēna (grieķu dievība)
Pliekšāne, Dārta, ap 1828-1899
Dravnieks, Jēkabs, 1858-1927
Liepāja (Latvija)
Valters, Miķelis, 1874-1968
Luther, Martin, 1483-1546
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Alķīmija
Viese, Saulcerīte, 1932-2004
Fausts : traģedija : 2.d.
Gājēji uz Mēnessdārzu : [par Raini un Aspaziju : materiālu krājums]
Jelgava (Latvija)
Priedīts, Boriss Brencis
Stučka, Dora, 1870-1950
Stučka, Pēteris, 1865-1932
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Grīnuma, Gundega, 1948-
Добровенский, Роальд Григорьевич, 1936-
Kopoti raksti : 6 sējumos
Atmiņas un sapņi
Rainis radošo meklējumu spogulī : literatūrzinātnisku rakstu krājums
Raiņa traģēdija "Jāzeps un viņa brāļi" laikmetu un viedokļu krustpunktos : rakstu krājums
Krumbergs, Augusts, 1864-1897
Katlakalns (Ķekavas novads, Latvija)
Roziņš, Fricis, 1870-1919
Vietalvas pagasts (Pļaviņu novads, Latvija)
Kovaļevskis, Jānis, 1873-1921
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Zaļenieki (Jelgavas novads, Latvija)
Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrība
Rutku Tēvs, 1886-1961
Atta Troll : ein Sommernachtstraum
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
Valdības upuri
Us preekschu buhschu gudraks! : skatu luga weenâ zehleenâ
Ruperts, Adrians, 1837-1907
Duburs, Jēkabs, 1866-1916
Zīraks, Mārcis, 1852-1915
Latviešu tulkotās beletristikas rādītājs = Указатель латышской переводной беллетристики = Katalog der in's Lettische übertragenen belletristischen Literatur
Jēzus Kristus
Bergs, Kristaps, 1843-1907
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Berga bazārs (Rīga, Latvija)
Lasmanis, Uldis, 1929-
Schis un tas : johku spehle 5 bildês ar dseedahschanu un danzoschanu
Ādolfs Alunāns latviešu teātrī
Berga bazāra un laikmeta labirintos.
Latvijas Sargs : [sabiedriski politisks un literārs] dienas laikraksts.
Sērsna, Artūrs, 1903-1982
Raiņa gadagrāmata : [materiāli no Raiņa un Aspazijas arhīviem u.c.].
Jūrmala (Latvija)
Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā : sarakstīšanās, 1. sēj. 1.-2. d.
Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938
Rītiņš, Indriķis, 1872-1961
Sociāldemokrāts : Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas centrālorgāns
Vīne (Austrija)
Universität Wien
Cīrihe (Šveice)
Universität Zürich
Bundža, Dāvids, 1873-1904
Vesmanis, Fridrihs, 1875-1941
Kalniņa, Klāra, 1874-1964
Čikste, Anastasija, 1879-1962
Veibele–Jakovļeva, Late, 1877-1949
Hibšmane, Klāra, 1878-1946
Liesmainie gadi : atmiņu vija
Daiļdarbi un atmiņas
Marija, Dievmāte, Svētā
Golfa straume
Ķemeri (Jūrmala, Latvija)
Izraēls (kristīgā teoloģija)
Panevēža (Lietuva)
Berlīne (Vācija)
Kurzemes guberņa (Krievija)
Kauņas apriņķis (Lietuva)
Vācija
Andrejanoff, Victor von, 1857-1895
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Merkel, Garlieb Helwig, 1769-1850
Latvija Vēsture Pirmā Atmoda, 1850-1890
Dailes teātris
Rubesa, Baņuta, 1956-
Bartlett, Neil, 1958-
Atriebēja : drama iz pagājušā gadu simteņa 5. cēlienos : fragments
Vīgners, Ernests, 1850-1933
Pumpurs, Andrejs, 1841-1902
Maļinovas pagasts (Daugavpils novads, Latvija)
Aizkalnes pagasts (Preiļu novads, Latvija)
Latgale (Latvija)
Viļņa (Lietuva)
Apdziedāšanas dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem
Muhsu tautas dseesmas
Lāčplēsis : latvju tautas varonis : tautas epus
Tartu (Igaunija)
Rīgas Latviešu biedrība
Feminisms
Latvija
Prologs jubilejas svētkiem : Rīgas Latviešu biedrības skatuves 25 gadīgai pastāvēšanai
Upīts, Andrejs, 1877-1970
Zeltīte : drāma 2 cēlienos
Latweechu jaunakás rakstneezibas westure : (1885-1910)
Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939
Eiropa
Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916
Zeiferts, Teodors, 1865-1929
Poruks, Jānis, 1871-1911
Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Ave sol! : Esi sweizinata saule! : dseja
Ragana : dramatisks fragments
Vasarsvētki
Fürecker, Christoph, 1615-1684 vai 85
Kreicbergs, Jānis, 1864-1948
Puriņu, Klāvs, 1858-1935
Kārkluvalks, Fr. (Fricis), 1867-1903
Aspazija un muhsu kritika
Robs, Ansis, 1863-1904
Kleopatra, Ēģiptes karaliene, 69-30 p.m.ē.
Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā : (1880-1930)
Dionīss (grieķu dievība)
Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Daugavpils (Latvija)
Mérimée, Prosper, 1803-1870
Flaubert, Gustave, 1821-1880
Korsika (Francija)
Ģirts Wilks : dramatisks fragments
Izlase
Šveice
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Kurzeme (Latvija)
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Anša Gulbja izdevniecība
Latvijas Nacionālais teātris
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах
Rīgas latviešu atturības biedrība "Auseklis"
Jaunais Latviešu teātris
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs
Ovidijs, 43 p.m.ē.-17 vai 18 m.ē.
Marciāls
Catullus, Gaius Valerius
Sapfo
Burns, Robert, 1759-1796
Кольцов, А. В. (Алексей Васильевич), 1809-1842
Пушкин, Александр Сергеевич, 1799-1837
Voss, Johann Heinrich, 1751-1826
Lukiāns
Twain, Mark, 1835-1910
Herder, Johann Gottfried, 1744-1803
Dauge, Pauls, 1869-1946
Pēterburgas Avīzes : [sabiedriski politisks nedēļas laikraksts].
"Pēterburgas Avīžu" literāriskais pielikums.
Jauni Dunduri
Dunduru pehznahkami
Dunduru padehli
Dundurs Pats
Dievu, mirušo un hetēru sarunas
Stimmen der Völker in Liedern
Krievija
Pleskava (Krievija)
Vjatkas novads (Krievija)
Kirovas apgabals (Krievija)
Brigaders, Jānis, 1856-1936
Zīverts, Ernests, 1879-1937
Rīgas Latviešu biedrība. Zinību komisija
Tālas noskaņas zilā vakarā : Raiņa dzejas
Zeltiņš, D. (Dāvids), 1867-1943
Béranger, P.-J. de (Pierre-Jean de), 1780-1857
Petőfi, Sándor, 1823-1849
Whitman, Walt, 1819-1892
Poe, Edgar Allan, 1809-1849
J. Raiņa Wirpuļa kalendars ... gadam
Izplesti spārni : dzejas : 1908-1918
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma
Daugava, upe
Бермонт-Авалов, Павел Рафалович, 1877-1974
Skujeniece, Biruta, 1888-1931
Maculēvičs, Valentīns, 1950-
Valmieras Drāmas teātris
Brauns, Mārtiņš, 1951-
Dziesmu svētki, latviešu
J. Raiņa Daugawa : sehrdeeņu dzeesma
Daugavas sargi : brīvības cīņas 1919. gadā
Slobodska (Krievija)
Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962
Stiebra, Roze, 1942-
Kalniņš, Imants, 1941-
Menuets (mūzikas grupa)
Blūms, Jānis, (tulkotājs)
Zelta seetiņsch
Ziemeļu karš, 1700-1721
Петр I, imperators, 1672-1725
Amtmanis-Briedītis, Alfreds, 1885-1966
Rīgas ragana. 3. daļa : vienas nakts sapnis : triloģija