Rīga (Latvija)

ALEPH IDLNC10-000042006
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000042006/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
Ģeogrāfiskais nosaukums Rīga (Latvija)
Vieta saistīta ar Latvija
Arī: Riga (Latvija)
Arī: Ryga (Latvija)
Arī: Рига (Latvija)
Arī: Riika (Latvija)
Arī: Rigo (Latvija)
Datējums, saistīts ar Dibināšanas gads 1201
Objekti kuros ir norāde
Raiņa zīmīte Aspazijai. Rīga, 1895. gada pavasarī : teksts un komentāri
Jānis Rainis "Rīgas ragana" (1928). Anotācija
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 30. maijā : teksts un komentāri
Jānis Rainis "Virpuļa kalendārs" (1907-1908). Anotācija
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada novembra vidū : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, ap 1895. gada 24. septembri : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1895. gada septembra vidū : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 4.februārī : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada augusta beigās - septembra sākumā : teksts un komentāri
Jānis Rainis "Zelta sietiņš" (1920). Anotācija
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, ap 1894. gada 23. septembri : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīga, 1894. gada maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894.gada maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada maijs : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīga, 1894. gada maijs : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894.gada maijs : teksts un komentāri
J.V.Gēte "Fausts" (1898) (Tulkojuši Aspazija un Rainis). Anotācija
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (2) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (3) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (4) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1895. gada 9. maijā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada 10. maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (1) : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā vai Jelgavā, 1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai. Rīgā vai Jelgavā, 1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā : teksts un komentāri
Aspazija "Zeltīte" (1901). Anotācija
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā 1895. gadā vai Jelgavā 1896. gadā, ne vēlāk par novembra sākumu : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1895. gada maijā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada pavasarī : teksts un komentāri
Aspazija "Prologs" (1893). Anotācija
Aspazija "Izplesti spārni" (1920). Anotācija
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada novembrī : teksts un komentāri
Jānis Rainis, Pēteris Stučka "Mazie Dunduri" 1 Pundurs (1888). Anotācija
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā,1897. gada 31. maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (8) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (6) : teksts un komentāri
Jānis Rainis "Daugava" (1919). Anotācija
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (7) : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā vai Jelgavā, 1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā : teksts un komentāri
Jānis Rainis "Ģirts Vilks" (1907). Anotācija
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada maijs : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā 1894. gada maijā uz Dienas Lapas redakcijas veidlapas : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada maijā : teksts un komentāri
Jānis Rainis "Tālas noskaņas zilā vakarā" (1903). Anotācija
Jānis Rainis "Apdziedāšanas dziesmas III vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem" (1889). Anotācija
Aspazija "Neaizsniegts mērķis" (1895). Anotācija
Aspazijas vēstule Rainim ap 1894. gada 4.februāri : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 22.martā : teksts un komentāri
Aspazija "Atriebēja" (1887). Anotācija
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 7. maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada 20. maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada aprīļa sākumā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (5) : teksts un komentāri
Jānis Rainis "Pusideālists" (1904). Anotācija
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 18. maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 13. maijā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada vasarā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīga, 1895. gada pavasaris : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Dienas Lapa.
Latvija
Ziemeļu karš, 1700-1721
Петр I, imperators, 1672-1725
Anša Gulbja izdevniecība
Latvijas Nacionālais teātris
Amtmanis-Briedītis, Alfreds, 1885-1966
Rīgas ragana : vienas nakts sapnis : triloģijas 3. daļa
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Atēna (grieķu dievība)
Pliekšāne, Dārta, ap 1828-1899
Dravnieks, Jēkabs, 1858-1927
Liepāja (Latvija)
Valters, Miķelis, 1874-1968
Luther, Martin, 1483-1546
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Alķīmija
Viese, Saulcerīte, 1932-2004
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Fausts : traģedija : 2.d.
Gājēji uz Mēnessdārzu : [par Raini un Aspaziju : materiālu krājums]
Šveice
Zeltiņš, D. (Dāvids), 1867-1943
Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Béranger, P.-J. de (Pierre-Jean de), 1780-1857
Petőfi, Sándor, 1823-1849
Whitman, Walt, 1819-1892
Poe, Edgar Allan, 1809-1849
J. Raiņa Wirpuļa kalendars ... gadam
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs
Jelgava (Latvija)
Ezerlauka, Olga, dz. 1858
Āronu, Matīss, 1858-1939
Vīne (Austrija)
Universität Wien
Cīrihe (Šveice)
Universität Zürich
Stučka, Dora, 1870-1950
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938
Peile, Eiženija, 1908-1979
Rītiņš, Indriķis, 1872-1961
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
"Dienas lapas" loma grāmatu izdošanā
Sociāldemokrāts : Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas centrālorgāns
Saimnieču un zelteņu kalendars ... gadam.
Slobodska (Krievija)
Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962
Stiebra, Roze, 1942-
Kalniņš, Imants, 1941-
Menuets (mūzikas grupa)
Blūms, Jānis, (tulkotājs)
Zelta seetiņsch
Duburs, Jēkabs, 1866-1916
Robs, Ansis, 1863-1904
Kleopatra, Ēģiptes karaliene, 69-30 p.m.ē.
Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā : (1880-1930)
Birzmanis, E. (Ernests)
Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrība
Rīgas Latviešu biedrība
Kreicbergs, Jānis, 1864-1948
Puriņu, Klāvs, 1858-1935
Kārkluvalks, Fr. (Fricis), 1867-1903
Aspazija un muhsu kritika
Vasarsvētki
Fürecker, Christoph, 1615-1684 vai 85
Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939
Panevēža (Lietuva)
Eiropa
Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916
Zeiferts, Teodors, 1865-1929
Poruks, Jānis, 1871-1911
Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908
Upīts, Andrejs, 1877-1970
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Ave sol! : Esi sweizinata saule! : dseja
Ragana : dramatisks fragments
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs
Marija, Dievmāte, Svētā
Jēzus Kristus
Golfa straume
Ķemeri (Jūrmala, Latvija)
Izraēls (kristīgā teoloģija)
Krumbergs, Augusts, 1864-1897
Māsas Zēfeldes
Katlakalns (Ķekavas novads, Latvija)
Roziņš, Fricis, 1870-1919
Vietalvas pagasts (Pļaviņu novads, Latvija)
Kovaļevskis, Jānis, 1873-1921
Priedīts, Boriss Brencis
Heine, Heinrich, 1797-1856
Tartu Ülikool
Zaļenieki (Jelgavas novads, Latvija)
Rutku Tēvs, 1886-1961
Atta Troll : ein Sommernachtstraum
Valdības upuri
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Us preekschu buhschu gudraks! : skatu luga weenâ zehleenâ
Ruperts, Adrians, 1837-1907
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Zīraks, Mārcis, 1852-1915
Atmiņas un sapņi
Latviešu tulkotās beletristikas rādītājs = Указатель латышской переводной беллетристики = Katalog der in's Lettische übertragenen belletristischen Literatur
Bundža, Dāvids, 1873-1904
Vesmanis, Fridrihs, 1875-1941
Kalniņa, Klāra, 1874-1964
Čikste, Anastasija, 1879-1962
Veibele–Jakovļeva, Late, 1877-1949
Hibšmane, Klāra, 1878-1946
Birkerts, Antons, 1876-1971
Liesmainie gadi : atmiņu vija
Daiļdarbi un atmiņas
Zeltīte : drāma 2 cēlienos
Latweechu jaunakás rakstneezibas westure : (1885-1910)
Dionīss (grieķu dievība)
Bergs, Kristaps, 1843-1907
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Bērziņš, Arturs, 1882-1962
Berga bazārs (Rīga, Latvija)
Deglavs, Augusts, 1862-1922
Lasmanis, Uldis, 1929-
Schis un tas : johku spehle 5 bildês ar dseedahschanu un danzoschanu
Ādolfs Alunāns latviešu teātrī
Rīga : kultūrvēsturisku romānu triloģija
Berga bazāra un laikmeta labirintos.
Latvijas Sargs : [sabiedriski politisks un literārs] dienas laikraksts.
Kopoti raksti : 6 sējumos
Prologs jubilejas svētkiem : Rīgas Latviešu biedrības skatuves 25 gadīgai pastāvēšanai
Izplesti spārni : dzejas : 1908-1918
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Stučka, Pēteris, 1865-1932
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Grīnuma, Gundega, 1948-
Добровенский, Роальд Григорьевич, 1936-
Rainis radošo meklējumu spogulī : literatūrzinātnisku rakstu krājums
Raiņa traģēdija "Jāzeps un viņa brāļi" laikmetu un viedokļu krustpunktos : rakstu krājums
Sanktpēterburga (Krievija)
Ovidijs, 43 p.m.ē.-17 vai 18 m.ē.
Marciāls
Catullus, Gaius Valerius
Sapfo
Burns, Robert, 1759-1796
Кольцов, А. В. (Алексей Васильевич), 1809-1842
Пушкин, Александр Сергеевич, 1799-1837
Voss, Johann Heinrich, 1751-1826
Lukiāns
Twain, Mark, 1835-1910
Herder, Johann Gottfried, 1744-1803
Dauge, Pauls, 1869-1946
Pēterburgas Avīzes : [sabiedriski politisks nedēļas laikraksts].
"Pēterburgas Avīžu" literāriskais pielikums.
Jauni Dunduri
Dunduru pehznahkami
Dunduru padehli
Dundurs Pats
Dievu, mirušo un hetēru sarunas
Stimmen der Völker in Liedern
Berlīne (Vācija)
Kurzemes guberņa (Krievija)
Kauņas apriņķis (Lietuva)
Vācija
Andrejanoff, Victor von, 1857-1895
Daugava, upe
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Бермонт-Авалов, Павел Рафалович, 1877-1974
Skujeniece, Biruta, 1888-1931
Maculēvičs, Valentīns, 1950-
Valmieras Drāmas teātris
Brauns, Mārtiņš, 1951-
Dziesmu svētki, latviešu
J. Raiņa Daugawa : sehrdeeņu dzeesma
Daugavas sargi : brīvības cīņas 1919. gadā
Jūrmala (Latvija)
Daugavpils (Latvija)
Mérimée, Prosper, 1803-1870
Flaubert, Gustave, 1821-1880
Korsika (Francija)
Ģirts Wilks : dramatisks fragments
Izlase
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Kurzeme (Latvija)
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах
Sarkanās puķes : dzejoļi
Krievija
Pleskava (Krievija)
Vjatkas novads (Krievija)
Kirovas apgabals (Krievija)
Brigaders, Jānis, 1856-1936
Zīverts, Ernests, 1879-1937
Rīgas Latviešu biedrība. Zinību komisija
Tālas noskaņas zilā vakarā : Raiņa dzejas
Vīgners, Ernests, 1850-1933
Pumpurs, Andrejs, 1841-1902
Maļinovas pagasts (Daugavpils novads, Latvija)
Aizkalnes pagasts (Preiļu novads, Latvija)
Latgale (Latvija)
Viļņa (Lietuva)
Apdziedāšanas dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem
Muhsu tautas dseesmas
Lāčplēsis : latvju tautas varonis : tautas epus
Tartu (Igaunija)
Feminisms
Garais, Fricis, 1865-1936
Akmentiņa, Dace, 1858-1936
Šepskis, Oskars, 1850-1914
Knope, Elza, 1925-1996
Zelče, Vita, 1965-
Domas par jaunlaiku literatūru
Latviešu literatūras kritika : rakstu kopojums
Latviešu literatūras kritika : XIX gs. otrajā pusē
Nezināmā : Latvijas sievietes 19. gadsimta otrajā pusē
Schiller, Friedrich von, 1759-1805
Merkel, Garlieb Helwig, 1769-1850
Latvija Vēsture Pirmā Atmoda, 1850-1890
Dailes teātris
Rubesa, Baņuta, 1956-
Bartlett, Neil, 1958-
Atriebēja : drama iz pagājušā gadu simteņa 5. cēlienos : fragments
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Dubulti (Jūrmala, Latvija)
Bībele. Vecā Derība
Melluži (Jūrmala, Latvija)
Ūdensjumprava Undina : stāsts
Cīņa par nākamību : novele
Zeltene : ilustrēts žurnāls jaunavām, sievām un mātēm (ar pielikumu mazajiem lasītājiem)
Kopoti raksti : 30 sējumos
Fr. v. Schillera Wallensteins : teätera spehle.
Tēvija.
"Dienas Lapas" Feļetona turpinājums [literārs pielikums].
Rīgas latviešu atturības biedrība "Auseklis"
Jaunais Latviešu teātris
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs
Zevs (grieķu dievība)
Francija
Bismarck, Otto, Fürst von, 1815-1898
Vidzeme (Latvija)
Grīntāls, Dāvids, 1829-1904
Materiāli Latviešu tautas medicinai
Latvijas arstneecibas stadi, krati un izstaditi no mag. E. Birsmaņa apteeku preču tirgotavas
Dāvida Grīntāla atmiņas par Krišjāni Valdemāru, 1904
Ziedu klēpis
Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā : sarakstīšanās, 1. sēj. 1.-2. d.
Sērsna, Artūrs, 1903-1982
Raiņa gadagrāmata : [materiāli no Raiņa un Aspazijas arhīviem u.c.].