J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.

ALEPH IDLNC04-000609426
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000609426/
AutorsRainis, Jānis, 1865-1929
Alternatīvais nosaukums Krauklitis
Alternatīvais nosaukums Krauklītis
Izdevējs Rīga : [1920] A. Gulbja apgahdibā,
Fiziskais apraksts 134 lpp.
Priekšmets Dzejas drāma, latviešu
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Mūza mājās" (1923). Anotācija
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Latvija
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Sanktpēterburga (Krievija)
Dailes teātris
Anša Gulbja izdevniecība
Musa mahjâs : sweizeeni daudseem un weeneem
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos
Dzīve un darbi : biografija un kopoti raksti : 11 sējumos
Stučka, Dora, 1870-1950
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Kurzeme (Latvija)
Rīga (Latvija)
Vācija
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Latvijas Nacionālais teātris
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах