Gerharta Hauptmaņa Weentuļi zilweki : drama peezôs zehleenôs

ALEPH IDLNC04-000486199
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000486199/
AutorsHauptmann, Gerhart, 1862-1946
Alternatīvais nosaukums Weentuļi zilweki
Alternatīvais nosaukums Vientuļi cilvēki
Līdzradītājs Treimanis, Edvards, 1866-1950 trl
Izdevējs Zehsis : O. Jehpes grahmatu tirgotawas apgahdibā, 1908 Druk. W. Behrsons (Behrsiņsch & Sariņsch)
Fiziskais apraksts 98 lpp.
Priekšmets Vācu drāma
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Jūrmalā, ap 1894. gada 28. jūliju : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Jūrmala (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Nītaures pagasts (Amatas novads, Latvija)
Zolts, Pēteris, 1859-1916
Zaļenieki (Jelgavas novads, Latvija)
Māsas Zēfeldes
Stučka, Dora, 1870-1950
Priedīts, Boriss Brencis
Ezerlauka, Olga, dz. 1858
Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrība
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Polija
Upīts, Andrejs, 1877-1970
Hauptmann, Gerhart, 1862-1946
Gerharta Hauptmaņa Weentuļi zilweki : drama peezôs zehleenôs
Dienas Lapa.
Tauriņu kauja : komedija tschetros zehleenos
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Plaisa mākoņos : kultūrvēsturisks romāns