Собрание сочинений : в 3-х томах

ALEPH IDLNC04-000468362
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000468362/
AutorsRainis, Jānis, 1865-1929.
Līdzradītājs Krauliņš, Kārlis, 1904-1981 red.
Līdzradītājs Sokols, Ēvalds, 1901-1965 red.
Līdzradītājs Rokpelnis, Fricis, 1909-1969 red.
Līdzradītājs Upīts, Andrejs, 1877-1970 sast.
Izdevējs Рига : Латгосиздат, 1954.
Fiziskais apraksts 3 т. : ил. ; 23 см.
Saturs Содерж.: Т. 1. Лирика, 1890-1929 ; Поэма Ave sol! -- Т. 2. Пьесы: Огонь и ночь; Золотой конь; Вей, ветерок!; Ворон -- Т. 3. Пьесы: Индулис и Ария; Илья Муромец; Кай Гракх.
Priekšmets Latviešu dzeja || Latviešu drāma
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Stučka, Dora, 1870-1950
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Kurzeme (Latvija)
Rīga (Latvija)
Latvija
Vācija
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Anša Gulbja izdevniecība
Latvijas Nacionālais teātris
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах