Schis un tas : johku spehle 5 bildês ar dseedahschanu un danzoschanu

ALEPH IDLNC04-000427404
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000427404/
AutorsBergs, Kristaps, 1843-1907
Alternatīvais nosaukums Šis un tas
Izdevējs Rigâ : Speests K. Stahlberga grahmatu un bilschu speestawâ, 1873.
Fiziskais apraksts 64 lpp. ; 13 cm.
Priekšmets Latviešu drāma (komēdija)
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1895. gada maijā : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Rīga (Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Jēzus Kristus
Bergs, Kristaps, 1843-1907
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Bērziņš, Arturs, 1882-1962
Berga bazārs (Rīga, Latvija)
Deglavs, Augusts, 1862-1922
Lasmanis, Uldis, 1929-
Schis un tas : johku spehle 5 bildês ar dseedahschanu un danzoschanu
Ādolfs Alunāns latviešu teātrī
Rīga : kultūrvēsturisku romānu triloģija
Berga bazāra un laikmeta labirintos.
Latvijas Sargs : [sabiedriski politisks un literārs] dienas laikraksts.
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Kopoti raksti : 6 sējumos