Kopoti raksti

ALEPH IDLNC04-000272507
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000272507/
AutorsRainis, Jānis, 1865-1929
Izdevējs Rigā : A. Gulbja apgahdibā, [1920-1923].
Fiziskais apraksts 5 sēj. ; 19 cm.
Saturs 1. Jahseps un wiņa brahļi : traģedija 5 zehleenos -- 2. Krauklitis : panahksneeku dseesma 5 zehleenos -- 3. Uguns un nakts : sena dseesma - jaunās skaņās -- 4. Spehleju, danzoju : velnu nakts 5 zehleenos -- 5. Induls un Arija : jaunibas traģedija 5 zehleenos.
Priekšmets Latviešu drāma
Priekšmets Rainis, Jānis, 1865-1929
Saite Digitālā versija 2.sēj. http://dom.lndb.lv/data/obj/61500.html/
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Stučka, Dora, 1870-1950
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Kurzeme (Latvija)
Rīga (Latvija)
Latvija
Vācija
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Anša Gulbja izdevniecība
Latvijas Nacionālais teātris
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах