Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.

ALEPH IDLNC04-000138659
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000138659/
Alternatīvais nosaukums Jaunibas tekas : literariski-sinatnisks mehneschraksts jaunibai
Izdevējs Rīga : A. Jesens, 1910-1930.
Fiziskais apraksts nr. : il. ; 21-26 cm.
Priekšmets Bērnu literatūra Periodiskie izdevumi.
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Aspazija "No atzīšanas koka" (1919). Anotācija
Aspazija "Zelta mākoņi" (1928). Anotācija
Aspazija "Zila debess" (1924). Anotācija
Jānis Rainis "Vasaras princīši un princītes" (1924). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Stučka, Dora, 1870-1950
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Kurzeme (Latvija)
Rīga (Latvija)
Latvija
Vācija
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Anša Gulbja izdevniecība
Latvijas Nacionālais teātris
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах
Aspazija, 1865-1943
Prande, Alberts, 1893-1957
Viese, Saulcerīte, 1932-2004
Aspazijas No atzīšanas koka
Aspazijas Zila debess : autobiografija
Jesens, Andrejs, 1873-1958
Brencēns, Eduards, 1885-1929
Zaļenieki (Jelgavas novads, Latvija)
Jelgava (Latvija)
Aspazijas Zelta mākoņi : [autobiografija]
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Zila debess zelta mākoņos : bērnības autobiografija
Kronenbergs, Alberts, 1887-1958
Plates, Ernst, 1821-1887
Ernst Plates (firma)
Pauls, Raimonds, 1936-
Raiņa Vasaras princīši un princītes : dzejoļi
Mazās Jaunības Tekas: mēnešraksts bērniem.