Aspazija un muhsu kritika

ALEPH IDLNC04-000131338
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000131338/
Alternatīvais nosaukums Aspazija un mūsu kritika
Līdzradītājs Goldmanis, K. aut
Izdevējs [Leepajâ] : Leepajas Latw. Grahm. Isd. Beedribas apgahdibâ, 1896-1897.
Fiziskais apraksts 2 sēj. ; 17 cm.
Priekšmets Aspazija, 1865-1943 Kritika un interpretācija.
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada maijs : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Birzmanis, E. (Ernests)
Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrība
Rīgas Latviešu biedrība
Kreicbergs, Jānis, 1864-1948
Puriņu, Klāvs, 1858-1935
Kārkluvalks, Fr. (Fricis), 1867-1903
Aspazija un muhsu kritika