Dzīve un darbi : biografija un kopoti raksti : 11 sējumos

ALEPH IDLNC04-000113922
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000113922/
AutorsRainis, Jānis, 1865-1929
Līdzradītājs Birkerts, Antons, 1876-1971 aui
Izdevējs Rīga : Gulbis, 1925-1931.
Fiziskais apraksts 11 sēj. : iel., il., portr. ; 20 cm.
Saturs 1. Antona Birkerta J. Raiņa dzīve ; [Dzejas] -- 2. [Dzejas] -- 3. [Dzejas]: Ave sol! ; Sveika, brīvā Latvija! ; Zelta sietiņš ; Puķu lodziņš ; Vasaras princīši un princītes ; Lellīte Lolīte ; Muza mājās ; Nemierīga sirds -- 4. [Dzejas]: Dagdas piecas skiču burtnīcas: Treji loki (Addio bella, Čūsku vārdi, Uz mājām!) ; Sudrabota gaisma ; Mēness meitiņa -- 5. Uguns un nakts ; Pusidealists ; Zelta zirgs ; Ģirts Vilks -- 6. Indulis un Ārija ; Jāzeps un viņa brāļi. A. Birkerta "Piezīmes par Raiņa lugu gaitu mūsu kultūras dzīvē" -- 7. Pūt, vējiņi! ; Spēlēju, dancoju ; Krauklītis --
Saturs 8. Daugava ; Ilja Muromietis ; Mušu ķēniņš ; Pielikumi pie drāmām "Indulis un Ārija", "Pūt, vējiņi!", "Ilja Muromietis" -- 9. A. Birkerta "Piezīmes par Raiņa lugu gaitu mūsu kultūras dzīvē" un "Raiņa nozīme mūsu dramas un skatuves mākslas vēsturē -- 10. Novelas ; Humors ; Fragmenti no: Kurbada, Imanta, Kaja Grakha, Stenkas Razina, Lielā zagļa Tut-ancha; no filmas "Iz nāves bedrēm", "Odiseja maldu ceļiem" -- 11. No latviešu socialdemokratiskās preses bērnības ; Visnelaimīgākā tauta un zeme (piezīmes par armēņiem un Armēniju), Parlamenta runas Satversmes sapulcē un pirmajā Saeimā.
Priekšmets Latviešu literatūra
Priekšmets Rainis, Jānis, 1865-1929
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Mūza mājās" (1923). Anotācija
Jānis Rainis "Novelas" (1925). Anotācija
Jānis Rainis "Mēness meitiņa" (1925). Anotācija
Jānis Rainis "Addio bella" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Čūsku vārdi" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Uz mājām" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Sudrabota gaisma" (1921). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Latvija
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Sanktpēterburga (Krievija)
Dailes teātris
Anša Gulbja izdevniecība
Musa mahjâs : sweizeeni daudseem un weeneem
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos
Dzīve un darbi : biografija un kopoti raksti : 11 sējumos
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Tičīno (Šveice)
Novelas : I [daļa]
J. Raiņa Wirpuļa kalendars ... gadam
Li, Bai, 701-762
Konfūcijs, 551-479 p.m.ē.
Gautama Buddha
Nirvāna
Kliģere, Olga, 1898-1990
Mēness meitiņa : novella no Dagdas skiču burtnīcas
Addio bella : no Dagda skicu burtnicas
Čūsku vārdi
Uz mājām : trimdnieka sapnis starp diviem ceļiem
Sudrabota gaisma : mana dzimtenes gada Fata Morgana 2 : No Dagdas skiču burtnīcas
Purvītis, Vilhelms, 1872-1945
Treji loki
Slobodska (Krievija)
Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970