Filtrēt objektus

Nosaukums Autors Datējums Tips
Tiesas spriedums Jāņa Pliekšāna lietā 1894. gada 21. septembrī 1894-09-21 Teksts
Tautas Padomes Prezidija 1920. gada 8. aprīļa sēdes protokols 1920-04-08 Teksts
Rīgas pilsētas valdes 1920. gada 27. marta sēdes protokols 1920-03-27 Teksts
Ieraksts par Aspazijas dzimšanu Zaļenieku ev. lut. draudzes baznīcas grāmatā 1865-03-16 Teksts
Jasmuižas pagasta valdes izsniegta apliecība par to, ka J. Pliekšāns nav bijis iesaistīts pretvalstiskā darbībā. Jasmuižā, 1884. gada 19. jūnijā 1884-06-19 Teksts
Jāņa Pliekšāna Rīgas pilsētas ģimnāzijas atestāts. Rīgā, 1883. gada 19. decembrī 1883-12-19 Teksts
Krišjāņa Pliekšāna rakstisks apliecinājums, ka viņš neiebilst pret sava dēla studijām Pēterburgas universitātē. Jasmuižā, 1884. gada 19. jūnijā 1884-06-19 Teksts
Jāņa Pliekšāna studenta apliecība. Pēterburgā, 1884. gada 13. oktobrī 1884-10-13 Teksts
Jāņa Pliekšāna lūgums par atvaļinājuma piešķiršanu. Pēterburgā, 1885. gada 22. decembrī 1885-12-22 Teksts
Jāņa Pliekšāna iesniegums ar 1886. gada pirmajā pusgadā noklausīto lekciju sarakstu 1886 Teksts