Filtrēt objektus

Nosaukums Autors Datējums Tips
Zem vakara zvaigznes Aspazija, 1865-1943 1942 Grāmata
Boass un Rute : drama pēc Bībeles motiviem 3 cēlienos, 4 ainās Aspazija, 1865-1943 1925 Grāmata
Kaisītās rozes : dzejoļi (1933-1936) Aspazija, 1865-1943 1936 Grāmata
Izplesti spārni : dzejas : 1908-1918 Aspazija, 1865-1943 1920 Grāmata
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes tschetros zeeleenos no Aspasijas Aspazija, 1865-1943 1895 Grāmata
Atriebēja : drama iz pagājušā gadu simteņa 5. cēlienos : fragments Aspazija, 1865-1943 1904 Grāmata
Cīņa par nākamību : novele Aspazija, 1865-1943 1894 Grāmata
Dwehseles krehsla : Aspasijas dsejas Aspazija, 1865-1943 1904 Grāmata
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs Aspazija, 1865-1943 1894 Grāmata
Aspazijas No atzīšanas koka Aspazija, 1865-1943 1919 Grāmata