Datu tīklojums

tautu pašnoteikšanās tiesības

Jēdziens
Citas rakstības formas
  • lavnacionālais valstiskums
  • lavtautu pašnoteikšanās tiesības
  • rusправо на самоопределение
  • engself-determination
  • gerSelbstbestimmungsrecht der Völker

Pieminējumi ()

NR Tips Objekts Pieminējuma forma
Visi gadsimti