Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1908. gada 21. novembrī

(Rainis, Jānis, 1865-1929)

Type
Vēstule
Language
latviešu
Author
Rainis, Jānis, 1865-1929
Creating date
1908-11-21
Description
Vēstule (RTMM 108018). Rakstīta uz vēstuļpapīra ar melnu tinti. Pirmpublicējums RKR, 21. sēj., 134.-135. lpp. ar norādi uz nepareizu RTMM inventāra numuru, datējumu „1908. gada 22. novembrī” un nelielām tekstoloģiskām atšķirībām. Nosūtīšanas vieta un datējums noteikts pēc vēstules satura un RPg (sīkāk par šo Raiņa privātā arhīva dokumentu sk.: G. Grīnuma. Raiņa 1905.-1923. gada piezīmju grāmatiņa — vērtīgs dokumentāli biogrāfisks avots // RGGr 1989. Sastād. G. Grīnuma, S. Viese. Rīga: Liesma, 1989, 12.-29. lpp.).
Subject
Rainis, Jānis, 1865-1929 -- Sarakste || Aspazija, 1865-1943 -- Sarakste || Vēstules
Organization in which the original is located
Rakstniecības un mūzikas muzejs
Look also
Object link
DOM link