Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 3. oktobrī

(Aspazija, 1865-1943)

Type
Vēstule
Language
latviešu
Author
Aspazija, 1865-1943
Creating date
1911-10-03
Description
Ilustrēta atklātne ar melnbaltu I. Aivazovska gleznas — bangojošas jūras ainavas — reprodukciju (RTMM 103754). Uzraksts: „Русскiе художники. И. Айвазовскiй. Прибой близь Бiаррица”. Edition „Richard” St. Petersbourg. Artistes russes. I. Aivasovsky. Prés de Biarritz.” Teksts rakstīts ar melnu tinti. Atklātne adresēta: „Sig. A. Naglin, Castagnola pr. .. [adreses turpinājuma trūkst. — G.G.].” Pasta zīmogi: „Zürich 3.X:11.; Castagnola 4.X.11.” Pirmpublicējums RKR, 21. sēj., 389. lpp. Nosūtīšanas vieta un datējums noteikts pēc pasta zīmoga.
Subject
Rainis, Jānis, 1865-1929 -- Sarakste || Aspazija, 1865-1943 -- Sarakste || Vēstules
Organization in which the original is located
Rakstniecības un mūzikas muzejs
Look also
Object link
DOM link