Aspazijas vēstule Rainim Kasaratē 1906. gada 26. septembrī

(Aspazija, 1865-1943)

Type
Vēstule
Language
latviešu
Author
Aspazija, 1865-1943
Creating date
1906-09-26
Description
Vienkārša atklātne (RTMM 71019). Teksts rakstīts ar tumši violetu tinti. Atklātne adresēta: „Herrn Otto Schwarz, Menaggio, poste restante.” (Oto Švarca vārdu Rainis, ceļojuma laikā sarakstoties ar Aspaziju, izmantojis konspirācijas nolūkā. Viņa, domājams, tā paša iemesla dēļ savu atklātni vīram nosūtījusi no Lugānas priekšpilsētas Kasarates, nevis no Kastaņolas.) Pasta zīmogi: „Cassarate 26.IX.06.; Menaggio (Como) 27 set 06.” Pirmpublicējums. Nosūtīšanas vieta un datējums noteikts pēc pasta zīmoga.
Subject
Rainis, Jānis, 1865-1929 -- Sarakste || Aspazija, 1865-1943 -- Sarakste || Vēstules
Organization in which the original is located
Rakstniecības un mūzikas muzejs
Look also
Object link
DOM link