Raiņa kluba Sarkandaugavas nodaļas rīkotie kluba 2 gadu pastāvēšanas svētki : programma

(Raiņa klubs (biedrība))

Type
Sīkiespieddarbs
Language
latviešu
Author
Raiņa klubs (biedrība)
Publisher
Rīga : Raiņa kluba Sarkandaugavas nodaļas valde (Rīga : "Progress")
Description
Programmā arī prologs no J. Raiņa lugas "Uguns un nakts".
Alternative title
Raiņa Kluba Sarkandaugawas Nodaļa sarihko sestdeen, 11. martā 1922. gadā, pulksten 8 wakarā Pawasara beedribas telpās, Tilta eelā Nr. 32 kluba 2 gadu pastahweschanas swehtkus : programa
Publishing date
1922
Subject
Afišas || Programmas || Rainis, Jānis, 1865-1929, Uguns un nakts || Raiņa klubs (biedrība) || Rīga (Latvija)
Organization in which the original is located
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Object link
DOM link