Pliekšāne, Dārta, ap 1828-1899

ALEPH IDLNC10-000217087
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000217087/
PersonaPliekšāne, Dārta, ap 1828-1899
Vieta saistīta ar Vitebska, Baltkrievija
Arī: Grikovska, Dārta, ap 1828-1899
Arī: Плиекшане, Дарта, ap 1828-1899
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 30. maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada novembrī : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā,1897. gada 31. maijā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada vasarā : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Atēna (grieķu dievība)
Pliekšāne, Dārta, ap 1828-1899
Dravnieks, Jēkabs, 1858-1927
Liepāja (Latvija)
Valters, Miķelis, 1874-1968
Luther, Martin, 1483-1546
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Alķīmija
Viese, Saulcerīte, 1932-2004
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Dienas Lapa.
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Fausts : traģedija : 2.d.
Gājēji uz Mēnessdārzu : [par Raini un Aspaziju : materiālu krājums]
Priedīts, Boriss Brencis
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Stučka, Dora, 1870-1950
Stučka, Pēteris, 1865-1932
Māsas Zēfeldes
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Grīnuma, Gundega, 1948-
Добровенский, Роальд Григорьевич, 1936-
Kopoti raksti : 6 sējumos
Atmiņas un sapņi
Rainis radošo meklējumu spogulī : literatūrzinātnisku rakstu krājums
Raiņa traģēdija "Jāzeps un viņa brāļi" laikmetu un viedokļu krustpunktos : rakstu krājums
Panevēža (Lietuva)
Berlīne (Vācija)
Jelgava (Latvija)
Kurzemes guberņa (Krievija)
Kauņas apriņķis (Lietuva)
Vācija
Andrejanoff, Victor von, 1857-1895
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Jūrmala (Latvija)
Dubulti (Jūrmala, Latvija)
Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā : sarakstīšanās, 1. sēj. 1.-2. d.