Ezerlauka, Olga, dz. 1858

ALEPH IDLNC10-000212984
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000212984/
PersonaEzerlauka, Olga, dz. 1858
Nodarbošanās / profesija Aktrise
Darbības joma Teātris
Vieta saistīta ar Latvija
Arī: Zēfelde, Olga, dz. 1858
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Jūrmalā, ap 1894. gada 28. jūliju : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada novembra vidū : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, ap 1894. gada 23. septembri : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1895. gada 9. maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada 20. maijā : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Jūrmala (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Nītaures pagasts (Amatas novads, Latvija)
Zolts, Pēteris, 1859-1916
Zaļenieki (Jelgavas novads, Latvija)
Māsas Zēfeldes
Stučka, Dora, 1870-1950
Priedīts, Boriss Brencis
Ezerlauka, Olga, dz. 1858
Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrība
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Polija
Upīts, Andrejs, 1877-1970
Hauptmann, Gerhart, 1862-1946
Gerharta Hauptmaņa Weentuļi zilweki : drama peezôs zehleenôs
Dienas Lapa.
Tauriņu kauja : komedija tschetros zehleenos
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Plaisa mākoņos : kultūrvēsturisks romāns
Rīga (Latvija)
Jelgava (Latvija)
Āronu, Matīss, 1858-1939
Liepāja (Latvija)
Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938
Duburs, Jēkabs, 1866-1916
Robs, Ansis, 1863-1904
Kleopatra, Ēģiptes karaliene, 69-30 p.m.ē.
Valters, Miķelis, 1874-1968
Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā : (1880-1930)
Krumbergs, Augusts, 1864-1897
Katlakalns (Ķekavas novads, Latvija)
Roziņš, Fricis, 1870-1919
Vietalvas pagasts (Pļaviņu novads, Latvija)
Kovaļevskis, Jānis, 1873-1921
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Heine, Heinrich, 1797-1856
Tartu Ülikool
Rutku Tēvs, 1886-1961
Atta Troll : ein Sommernachtstraum
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
Valdības upuri
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Us preekschu buhschu gudraks! : skatu luga weenâ zehleenâ
Dubulti (Jūrmala, Latvija)
Birzmanis, E. (Ernests)
Bībele. Vecā Derība
Melluži (Jūrmala, Latvija)
Bērziņš, Arturs, 1882-1962
Birkerts, Antons, 1876-1971
Ūdensjumprava Undina : stāsts
Cīņa par nākamību : novele
Saimnieču un zelteņu kalendars ... gadam.
Zeltene : ilustrēts žurnāls jaunavām, sievām un mātēm (ar pielikumu mazajiem lasītājiem)
Kopoti raksti : 30 sējumos