Pārdaugavas hercogiste

ALEPH IDLNC10-000202730
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000202730/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%81rdaugavas_hercogiste
Ģeogrāfiskais nosaukums Pārdaugavas hercogiste
Arī: Aizdaugavas hercogiste
Arī: Livonijas hercogiste
Arī: Pārdaugavas hercogvalsts
Arī: Livonijas Pārdaugavas hercogiste
Arī: Vidzemes hercogiste
Arī: Duchy of Livonia
Arī: Ducatus Livonae
Arī: Ducatus Ultradunensis
Arī: Herzogtum Livland
Arī: Księstwo Inflanckie
Arī: Uždauguvio kunigaikštystė
Arī: Задвинское герцогство
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Mīla stiprāka par nāvi" (1927). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Pārdaugavas hercogiste
Turaida (Krimuldas novads, Latvija)
Turaidas Roze, 1601-1620
Dauge, Juris, 1835-1910
Dinsbergs, Ernests, 1816-1902
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Dailes teātris
Polijas-Zviedrijas karš, 1600-1629
Sigulda (Siguldas novads, Latvija)
Gūtmaņa ala (Sigulda, Latvija)
Anša Gulbja izdevniecība
Mīla stiprāka par nāvi : Turaidas Maijas traģedija 5 cēlienos
Turaidas Jumprava : stāstiņš no Vidzemes veciem laikiem
Maijas Roze