Jaunā strāva

ALEPH IDLNC10-000141898
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000141898/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/Jaun%C4%81_str%C4%81va
Priekšmets Jaunā strāva
Arī: Jaunstrāvnieki
Arī: Jaunstrāvnieku kustība
Arī: New Current
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Jāzeps un viņa brāļi" (1919). Anotācija
Aspazija "Rudens lakstīgala" (1933). Anotācija
Aspazija "Dvēseles krēsla" (1904). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Jaunā strāva
Bībele
Bībele. 1. Mozus grāmata
Ēģipte
Mann, Thomas, 1875-1955
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Anša Gulbja izdevniecība
Aspazija, 1865-1943
Latvijas Nacionālais teātris
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
Ģērmanis, Jānis, 1889-1965
Amtmanis-Briedītis, Alfreds, 1885-1966
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Katlaps, Žanis, 1907-1968
Paukštello, Jānis, 1951-
Stokholma (Zviedrija)
Jāzeps un viņa brāļi : drāma četros cēlienos
Jāzeps un viņa brāļi : romāns 3 grāmatās
Joseph und seine Brüder : eine Tragödie in 5 Akten
Dienas Lapa.
Atpūta : literārs un populārzinātnisks žurnāls.
Upīts, Andrejs, 1877-1970
Pauls, Raimonds, 1936-
Dwehseles krehsla : Aspasijas dsejas