Latvija Vēsture Pirmā Atmoda, 1850-1890

ALEPH IDLNC10-000080537
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000080537/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/Jaunlatvie%C5%A1i
Ģeogrāfiskais nosaukums Latvija Vēsture Pirmā Atmoda, 1850-1890
Arī: Atmoda, pirmā
Arī: Jaunlatvieši
Arī: Latviešu tautas atmoda, 1850-1890
Arī: Tautas atmoda, 1850-1890
Arī: Latvija Vēsture 1850-1890
Arī: Latvia History 1562-1918 (3)
Objekti kuros ir norāde
Aspazija "Atriebēja" (1887). Anotācija
Jānis Rainis "Pusideālists" (1904). Anotācija
Aspazija, 1865-1943
Schiller, Friedrich von, 1759-1805
Merkel, Garlieb Helwig, 1769-1850
Latvija Vēsture Pirmā Atmoda, 1850-1890
Dailes teātris
Rubesa, Baņuta, 1956-
Bartlett, Neil, 1958-
Rīga (Latvija)
Atriebēja : drama iz pagājušā gadu simteņa 5. cēlienos : fragments
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Kopoti raksti : 6 sējumos
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīgas latviešu atturības biedrība "Auseklis"
Jaunais Latviešu teātris
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Jelgava (Latvija)
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs
Apdziedāšanas dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem