Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291

ALEPH IDLNC10-000080168
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000080168/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/Livonijas_krusta_kari
Ģeogrāfiskais nosaukums Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Arī: Krustneši Latvijas teritorijā, 1195-1291
Arī: Latvija Vēsture Krusta kari, 1195-1291
Arī: Latvija Vēsture 1195-1291
Arī: Latvija Vēsture 13. gs.
Arī: Latvia History To 1562 (3)
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Uguns un nakts" (1905). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Stučka, Dora, 1870-1950
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Kurzeme (Latvija)
Rīga (Latvija)
Latvija
Vācija
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Anša Gulbja izdevniecība
Latvijas Nacionālais teātris
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах
Jūrmala (Latvija)
Jaundubulti (Jūrmala, Latvija)
Wagner, Richard, 1813-1883
Rīgas Latviešu biedrība. Mūzikas komisija
Pumpurs, Andrejs, 1841-1902
Aspazija, 1865-1943
Berelis, Guntis, 1961-
Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Jaunais Rīgas teātris (1908-1915)
Kuga, Jānis, 1878-1969
Alunāns, Nikolajs, 1859-1919
Kaktiņš, Ādolfs, 1885-1965
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Banga, Tija, 1882-1957
Ērika, Lilija, 1893-1981
Skujeniece, Biruta, 1888-1931
Šmithene, Mirdza, 1887-1978
Dailes teātris
Bērziņa, Lilita, 1903-1983
Mediņš, Jānis, 1890-1966
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Das Nibelungenlied
Lāčplēsis : latvju tautas varonis : tautas epus
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Fausts : traģedija : 2.d.