Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907

ALEPH IDLNC10-000070209
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000070209/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/1905._gada_revol%C5%ABcija
Ģeogrāfiskais nosaukums Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Arī: Piektā gada revolūcija, Krievija, 1905-1907
Arī: 1905. gada revolūcija, Krievija, 1905-1907
Arī: 1905.-1907. gada revolūcija, Krievija, 1905-1907
Arī: Russia History Revolution, 1905-1907
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Vētras sēja" (1905). Anotācija
Jānis Rainis "Virpuļa kalendārs" (1907-1908). Anotācija
Aspazija "Sidraba šķidrauts" (1905). Anotācija
Aspazija "Spoži sapņi" (1909). Anotācija
Aspazija "Boass un Rute" (1925). Anotācija
Jānis Rainis "Ģirts Vilks" (1907). Anotācija
Jānis Rainis "Klusā grāmata" (1909). Anotācija
Jānis Rainis "Uguns un nakts" (1905). Anotācija
Jānis Rainis "Tie, kas neaizmirst" (1911). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Jūrmala (Latvija)
Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Krievija
Krievijas-Japānas karš, 1904-1905
Ozols, Jānis, 1859-1906
Bērziņš, Rūdolfs, 1881-1949
Duburs, Jēkabs, 1866-1916
Skujeniece, Biruta, 1888-1931
Latvija Vēsture Trešā Atmoda, 1987-1991
Wehtras sehja : dsejas
Pēterburgas Avīzes : [sabiedriski politisks nedēļas laikraksts].
Šveice
Rīga (Latvija)
Zeltiņš, D. (Dāvids), 1867-1943
Latvija
Béranger, P.-J. de (Pierre-Jean de), 1780-1857
Petőfi, Sándor, 1823-1849
Whitman, Walt, 1819-1892
Poe, Edgar Allan, 1809-1849
J. Raiņa Wirpuļa kalendars ... gadam
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs
Aspazija, 1865-1943
Wagner, Richard, 1813-1883
Jaunais Latviešu teātris
Muceniece, Otīlija, 1871-1951
Dailes teātris
Liepājas teātris
Jaunais Rīgas teātris (1992-)
Stahnke, Astrida B., 1935-
Londona (Lielbritānija)
Rubesa, Baņuta, 1956-
Latvijas Nacionālā opera
Karlsons, Juris, 1948-
Sidraba šķidrauts : teiku drama 5 cēlienos : notiek paganu laikos
Das Nibelungenlied
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Sidraba šķidrauts : librets [J. Karlsona] baletam 3 cēl. 4 ainās pēc Aspazijas simboliskās drāmas motīviem.
Poruks, Jānis, 1871-1911
Sokrāts, ap 470-399 p.m.ē.
Dzirciemnieki (izdevniecība)
Spoži sapņi : dzejiski tēlojumi
Bībele
Anša Gulbja izdevniecība
Latvijas Nacionālais teātris
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
Boass un Rute : drama pēc Bībeles motiviem 3 cēlienos, 4 ainās
Daugavpils (Latvija)
Mérimée, Prosper, 1803-1870
Flaubert, Gustave, 1821-1880
Korsika (Francija)
Ģirts Wilks : dramatisks fragments
Izlase
Horācijs, 65-8 p.m.ē.
Sanktpēterburga (Krievija)
Klusā grahmata : dsejas
Wehja nestas lapas : dsejoļu krahjums
Jaundubulti (Jūrmala, Latvija)
Rīgas Latviešu biedrība. Mūzikas komisija
Pumpurs, Andrejs, 1841-1902
Berelis, Guntis, 1961-
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Jaunais Rīgas teātris (1908-1915)
Kuga, Jānis, 1878-1969
Alunāns, Nikolajs, 1859-1919
Kaktiņš, Ādolfs, 1885-1965
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Banga, Tija, 1882-1957
Ērika, Lilija, 1893-1981
Šmithene, Mirdza, 1887-1978
Bērziņa, Lilita, 1903-1983
Mediņš, Jānis, 1890-1966
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Lāčplēsis : latvju tautas varonis : tautas epus
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Fausts : traģedija : 2.d.
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Tičīno (Šveice)
Byron, George Gordon, barons, 1788-1824
Pellico, Silvio, 1789-1854
Michelangelo Buonarroti, 1475-1564
Carducci, Giosuè, 1835-1907
Mazzini, Giuseppe, 1805-1872
Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778
Tee, kas neaismirst : rudens dseesma