Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907

ALEPH IDLNC10-000070209
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000070209/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/1905._gada_revol%C5%ABcija
Ģeogrāfiskais nosaukums Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Arī: Piektā gada revolūcija, Krievija, 1905-1907
Arī: 1905. gada revolūcija, Krievija, 1905-1907
Arī: 1905.-1907. gada revolūcija, Krievija, 1905-1907
Arī: Russia History Revolution, 1905-1907
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Ģirts Vilks" (1907). Anotācija
Jānis Rainis "Klusā grāmata" (1909). Anotācija
Jānis Rainis "Tie, kas neaizmirst" (1911). Anotācija
Jānis Rainis "Uguns un nakts" (1905). Anotācija
Jānis Rainis "Vētras sēja" (1905). Anotācija
Jānis Rainis "Virpuļa kalendārs" (1907-1908). Anotācija
Aspazija "Boass un Rute" (1925). Anotācija
Aspazija "Sidraba šķidrauts" (1905). Anotācija
Aspazija "Spoži sapņi" (1909). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Latvija
Rīga (Latvija)
Jūrmala (Latvija)
Daugavpils (Latvija)
Mérimée, Prosper, 1803-1870
Flaubert, Gustave, 1821-1880
Korsika (Francija)
Ģirts Wilks : dramatisks fragments
Izlase
Šveice
Horācijs, 65-8 p.m.ē.
Sanktpēterburga (Krievija)
Klusā grahmata : dsejas
Wehja nestas lapas : dsejoļu krahjums
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Tičīno (Šveice)
Dzirciemnieki (izdevniecība)
Byron, George Gordon, barons, 1788-1824
Pellico, Silvio, 1789-1854
Michelangelo Buonarroti, 1475-1564
Carducci, Giosuè, 1835-1907
Mazzini, Giuseppe, 1805-1872
Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778
Tee, kas neaismirst : rudens dseesma
Jaundubulti (Jūrmala, Latvija)
Wagner, Richard, 1813-1883
Rīgas Latviešu biedrība. Mūzikas komisija
Pumpurs, Andrejs, 1841-1902
Aspazija, 1865-1943
Berelis, Guntis, 1961-
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Jaunais Rīgas teātris (1908-1915)
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
Kuga, Jānis, 1878-1969
Alunāns, Nikolajs, 1859-1919
Kaktiņš, Ādolfs, 1885-1965
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Banga, Tija, 1882-1957
Ērika, Lilija, 1893-1981
Skujeniece, Biruta, 1888-1931
Šmithene, Mirdza, 1887-1978
Dailes teātris
Bērziņa, Lilita, 1903-1983
Mediņš, Jānis, 1890-1966
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Das Nibelungenlied
Lāčplēsis : latvju tautas varonis : tautas epus
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Fausts : traģedija : 2.d.
Krievija
Krievijas-Japānas karš, 1904-1905
Ozols, Jānis, 1859-1906
Bērziņš, Rūdolfs, 1881-1949
Duburs, Jēkabs, 1866-1916
Latvija Vēsture Trešā Atmoda, 1987-1991
Wehtras sehja : dsejas
Pēterburgas Avīzes : [sabiedriski politisks nedēļas laikraksts].
Zeltiņš, D. (Dāvids), 1867-1943
Béranger, P.-J. de (Pierre-Jean de), 1780-1857
Petőfi, Sándor, 1823-1849
Whitman, Walt, 1819-1892
Poe, Edgar Allan, 1809-1849
J. Raiņa Wirpuļa kalendars ... gadam
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs
Bībele
Anša Gulbja izdevniecība
Latvijas Nacionālais teātris
Boass un Rute : drama pēc Bībeles motiviem 3 cēlienos, 4 ainās
Jaunais Latviešu teātris
Muceniece, Otīlija, 1871-1951
Liepājas teātris
Jaunais Rīgas teātris (1992-)
Stahnke, Astrida B., 1935-
Londona (Lielbritānija)
Rubesa, Baņuta, 1956-
Latvijas Nacionālā opera
Karlsons, Juris, 1948-
Sidraba šķidrauts : teiku drama 5 cēlienos : notiek paganu laikos
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Sidraba šķidrauts : librets [J. Karlsona] baletam 3 cēl. 4 ainās pēc Aspazijas simboliskās drāmas motīviem.
Poruks, Jānis, 1871-1911
Sokrāts, ap 470-399 p.m.ē.
Spoži sapņi : dzejiski tēlojumi