Pirmais pasaules karš, 1914-1918

ALEPH IDLNC10-000059948
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000059948/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/Pirmais_pasaules_kar%C5%A1
Priekšmets Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Arī: 1. pasaules karš, 1914-1918
Arī: Pasaules karš, 1914-1918
Arī: World War, 1914-1918
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Rainis "Daugava" (1919). Anotācija
Rainis "Jāzeps un viņa brāļi" (1919). Anotācija
Jānis Rainis "Spēlēju, dancoju" (1919). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Stučka, Dora, 1870-1950
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Kurzeme (Latvija)
Rīga (Latvija)
Latvija
Vācija
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Anša Gulbja izdevniecība
Latvijas Nacionālais teātris
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах
Daugava, upe
Бермонт-Авалов, Павел Рафалович, 1877-1974
Skujeniece, Biruta, 1888-1931
Maculēvičs, Valentīns, 1950-
Valmieras Drāmas teātris
Brauns, Mārtiņš, 1951-
Dziesmu svētki, latviešu
J. Raiņa Daugawa : sehrdeeņu dzeesma
Daugavas sargi : brīvības cīņas 1919. gadā
Jaunā strāva
Bībele
Bībele. 1. Mozus grāmata
Ēģipte
Mann, Thomas, 1875-1955
Aspazija, 1865-1943
Ģērmanis, Jānis, 1889-1965
Amtmanis-Briedītis, Alfreds, 1885-1966
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Katlaps, Žanis, 1907-1968
Paukštello, Jānis, 1951-
Stokholma (Zviedrija)
Jāzeps un viņa brāļi : drāma četros cēlienos
Jāzeps un viņa brāļi : romāns 3 grāmatās
Joseph und seine Brüder : eine Tragödie in 5 Akten
Ziedonis, Imants, 1933-2013
Dailes teātris
Liepiņš, Harijs, 1927-1998
Artmane, Vija, 1929-2008
Šneidere, Mudīte, 1934-
Skulte, Ādolfs, 1909-2000
Kalniņš, Imants, 1941-
Iļģi (mūzikas grupa)
Stiebra, Roze, 1942-
J. Raiņa Spehleju, danzoju-- : welnu nakts peezos zehleenos
Brīvības sakta
Iļģi (mūzikas grupa)
Spēlēju, dancoju pēc grupas "Iļģi" mūzikas ieraksta.