Kauņas apriņķis (Lietuva)

ALEPH IDLNC10-000058747
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000058747/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/Kau%C5%86as_guber%C5%86a
Ģeogrāfiskais nosaukums Kauņas apriņķis (Lietuva)
Arī: Kaunas guberņa (Lietuva)
Arī: Kauņas guberņa (Lietuva)
Arī: Kauņas rajons (Lietuva)
Arī: Kaunas region (Lietuva)
Arī: Kaunas county (Lietuva)
Arī: Kaunas district (Lietuva)
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā,1897. gada 31. maijā : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Panevēža (Lietuva)
Aspazija, 1865-1943
Pliekšāne, Dārta, ap 1828-1899
Rīga (Latvija)
Berlīne (Vācija)
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Jelgava (Latvija)
Stučka, Dora, 1870-1950
Liepāja (Latvija)
Kurzemes guberņa (Krievija)
Kauņas apriņķis (Lietuva)
Vācija
Andrejanoff, Victor von, 1857-1895
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Dravnieks, Jēkabs, 1858-1927
Fausts : traģedija : 2.d.
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.