Liepāja (Latvija)

ALEPH IDLNC10-000041529
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000041529/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/Liep%C4%81ja
Ģeogrāfiskais nosaukums Liepāja (Latvija)
Vieta saistīta ar Latvija
Arī: Libau (Latvija)
Arī: Libava (Latvija)
Arī: Liepāja (Liepājas apriņķis, Latvija)
Arī: Liepoja (Latvija)
Arī: Лиепая (Latvija)
Datējums, saistīts ar Pilsētas statuss kopš 1625.
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 30. maijā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada augusta beigās - septembra sākumā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, ap 1894. gada 23. septembri : teksts un komentāri
J.V.Gēte "Fausts" (1898) (Tulkojuši Aspazija un Rainis). Anotācija
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada 10. maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā,1897. gada 31. maijā : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Atēna (grieķu dievība)
Pliekšāne, Dārta, ap 1828-1899
Dravnieks, Jēkabs, 1858-1927
Liepāja (Latvija)
Valters, Miķelis, 1874-1968
Luther, Martin, 1483-1546
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Alķīmija
Viese, Saulcerīte, 1932-2004
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Dienas Lapa.
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Fausts : traģedija : 2.d.
Gājēji uz Mēnessdārzu : [par Raini un Aspaziju : materiālu krājums]
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938
Duburs, Jēkabs, 1866-1916
Robs, Ansis, 1863-1904
Ezerlauka, Olga, dz. 1858
Kleopatra, Ēģiptes karaliene, 69-30 p.m.ē.
Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā : (1880-1930)
Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939
Panevēža (Lietuva)
Eiropa
Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916
Zeiferts, Teodors, 1865-1929
Poruks, Jānis, 1871-1911
Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908
Upīts, Andrejs, 1877-1970
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Ave sol! : Esi sweizinata saule! : dseja
Ragana : dramatisks fragments
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs
Vietalvas pagasts (Pļaviņu novads, Latvija)
Āronu, Matīss, 1858-1939
Ruperts, Adrians, 1837-1907
Jelgava (Latvija)
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Peile, Eiženija, 1908-1979
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Zīraks, Mārcis, 1852-1915
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Atmiņas un sapņi
Latviešu tulkotās beletristikas rādītājs = Указатель латышской переводной беллетристики = Katalog der in's Lettische übertragenen belletristischen Literatur
Berlīne (Vācija)
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Stučka, Dora, 1870-1950
Kurzemes guberņa (Krievija)
Kauņas apriņķis (Lietuva)
Vācija
Andrejanoff, Victor von, 1857-1895