Vācija

ALEPH IDLNC10-000040483
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000040483/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81cija
Ģeogrāfiskais nosaukums Vācija
Arī: Vācijas Federatīvā Republika
Arī: Veimāras Republika
Arī: Germany
Arī: Deutschland
Arī: Weimarer Republik
Arī: Bundesrepublik Deutschland
Arī: Niemcy
Arī: Германия
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā,1897. gada 31. maijā : teksts un komentāri
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Panevēža (Lietuva)
Aspazija, 1865-1943
Pliekšāne, Dārta, ap 1828-1899
Rīga (Latvija)
Berlīne (Vācija)
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Jelgava (Latvija)
Stučka, Dora, 1870-1950
Liepāja (Latvija)
Kurzemes guberņa (Krievija)
Kauņas apriņķis (Lietuva)
Vācija
Andrejanoff, Victor von, 1857-1895
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Dravnieks, Jēkabs, 1858-1927
Fausts : traģedija : 2.d.
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Šveice
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Kurzeme (Latvija)
Latvija
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Anša Gulbja izdevniecība
Latvijas Nacionālais teātris
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах