Fr. v. Schillera Wallensteins : teätera spehle.

ALEPH IDLNC04-000647644
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000647644/
Urlhttp://en.wikipedia.org/wiki/Wallenstein_(play)
AutorsSchiller, Friedrich von, 1759-1805
Alternatīvais nosaukums Wallensteins
Alternatīvais nosaukums Valenšteins
Sērija Zitu tautu rakstneeki
Izdevējs Jelgawa : Stahlbergs, 1867.
Fiziskais apraksts sēj. <1 >
Priekšmets Vācu drāma
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada aprīļa sākumā : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Rīga (Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Schiller, Friedrich von, 1759-1805
Domas par jaunlaiku literatūru
Dienas Lapa.
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Fr. v. Schillera Wallensteins : teätera spehle.
Tēvija.
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
"Dienas Lapas" Feļetona turpinājums [literārs pielikums].