Peloponēsiešu karš : [divās daļās]

ALEPH IDLNC04-000434124
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000434124/
AutorsTukidīds, ap 460-400 p.m.ē.
Unificētais nosaukums De bello Peloponnesiaco. Latviešu val.
Līdzradītājs Garais, Fricis, 1865-1936 trl aui cwt
Izdevējs Rīgā : ar Kultūras fonda pabalstu izdevis pārcēlējs, 1930-1932. (Valtera un Rapas akc. sab. grāmatspiestuve)
Fiziskais apraksts 2 sēj. : il., kartes ; 22x15 cm.
Saturs 1. d. : [Ievads : 1. Tūcidida dzīve. 2. Tūcidida priekšteči vēstures rakstniecībā. 3. Tūcidids kā vēsturnieks. 4. Tūcidida vēsturiskā darba forma. 5. Tagadejie uzskati par vēstures rakstniecību / Fr. Garais ; Pirmā grāmata - Ceturtā grāmata ; Piezīmes] --2. d. [Piektā grāmata - Astotā grāmata ; Piezīmes ; Pielikums].
Priekšmets Grieķija Vēsture 431-404 p.m.ē.
Priekšmets Tukidīds, ap 460-400 p.m.ē.
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Nītaurē, 1894. gada 22. jūlijs : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Nītaures pagasts (Amatas novads, Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Garais, Fricis, 1865-1936
Zolts, Pēteris, 1859-1916
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Tartu Ülikool
Lettonia (studentu korporācija)
Kārkluvalks, Fr. (Fricis), 1867-1903
Alksnis, Ādams, 1864-1897
Barons v. Kamp a Ausim
Pleskava (Krievija)
Stučka, Dora, 1870-1950
Māsas Zēfeldes
Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē.
Tukidīds, ap 460-400 p.m.ē.
Nonācs, Otto, 1880-1942
Grīns, Jānis, 1890-1966
Lapas, Mārtiņš, 1846-1909
Dienas Lapa.
Medineeks : vēsturisks romāns iz tagadējā laika
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu
Peloponēsiešu karš : [divās daļās]
Fricis Garais - V. Zemcevs : viņa dzīve un darbs
Daugava : literatūras, mākslas un zinātnes mēnešraksts.
Ragana : dramatisks fragments
Sidraba šķidrauts : teiku drama 5 cēlienos : notiek paganu laikos