Latvijas arstneecibas stadi, krati un izstaditi no mag. E. Birsmaņa apteeku preču tirgotavas

ALEPH IDLNC04-000405195
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000405195/
AutorsBirzmanis, E. (Ernests)
Alternatīvais nosaukums Latvijas ārstniecības stādi, krāti un izstādīti no mag. E. Birzmaņa aptieku preču tirgotavas
Izdevējs Rīga : Kalniņš un Deučmanis, 1896.
Fiziskais apraksts [6], 59 lpp. ; 20 cm.
Priekšmets Ārstniecības augi Latvija Izstādes.
Saite Digitālā versija gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0309046626|issueType:B/
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 18. maijā : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Zevs (grieķu dievība)
Francija
Bismarck, Otto, Fürst von, 1815-1898
Birzmanis, E. (Ernests)
Vidzeme (Latvija)
Deglavs, Augusts, 1862-1922
Tartu Ülikool
Grīntāls, Dāvids, 1829-1904
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Rīga : kultūrvēsturisku romānu triloģija
Materiāli Latviešu tautas medicinai
Latvijas arstneecibas stadi, krati un izstaditi no mag. E. Birsmaņa apteeku preču tirgotavas
Dāvida Grīntāla atmiņas par Krišjāni Valdemāru, 1904
Ziedu klēpis