Tēvija.

ALEPH IDLNC04-000335272
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000335272/
Līdzradītājs Bulis, J., izd.
Līdzradītājs Bušs, R., izd.
Līdzradītājs Čakste, Jānis, 1859-1927 izd.
Izdevējs Rīga : R. Bušs, 1884-1914.
Fiziskais apraksts nr. ; 32-50 cm.
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada aprīļa sākumā : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Rīga (Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Schiller, Friedrich von, 1759-1805
Domas par jaunlaiku literatūru
Dienas Lapa.
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Fr. v. Schillera Wallensteins : teätera spehle.
Tēvija.
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
"Dienas Lapas" Feļetona turpinājums [literārs pielikums].