Zeltene : ilustrēts žurnāls jaunavām, sievām un mātēm (ar pielikumu mazajiem lasītājiem)

ALEPH IDLNC04-000325283
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000325283/
Izdevējs Rīga : Grāmata, 1926.-1940.
Fiziskais apraksts nr. : il. ; 30-35 cm.
Priekšmets Mājturība Periodiskie izdevumi. || Rokdarbi Periodiskie izdevumi. || Sievietes Dzīves veidošana Periodiskie izdevumi.
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada 20. maijā : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Rīga (Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Dubulti (Jūrmala, Latvija)
Māsas Zēfeldes
Birzmanis, E. (Ernests)
Bībele. Vecā Derība
Melluži (Jūrmala, Latvija)
Ezerlauka, Olga, dz. 1858
Bērziņš, Arturs, 1882-1962
Birkerts, Antons, 1876-1971
Ūdensjumprava Undina : stāsts
Cīņa par nākamību : novele
Dienas Lapa.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Saimnieču un zelteņu kalendars ... gadam.
Zeltene : ilustrēts žurnāls jaunavām, sievām un mātēm (ar pielikumu mazajiem lasītājiem)
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Kopoti raksti : 30 sējumos