Domas par jaunlaiku literatūru

ALEPH IDLNC04-000235979
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000235979/
AutorsJansons-Brauns, Janis, 1872-1917.
Izdevējs Rīga : P. Bisenieks, 1894.
Fiziskais apraksts 78 lpp.
Saite Digitālā versija gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0303021771|issueType:B/
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 22.martā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada aprīļa sākumā : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Sanktpēterburga (Krievija)
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Knope, Elza, 1925-1996
Zelče, Vita, 1965-
Peile, Eiženija, 1908-1979
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Domas par jaunlaiku literatūru
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Latviešu literatūras kritika : rakstu kopojums
Latviešu literatūras kritika : XIX gs. otrajā pusē
Nezināmā : Latvijas sievietes 19. gadsimta otrajā pusē
"Dienas lapas" loma grāmatu izdošanā
Schiller, Friedrich von, 1759-1805
Dienas Lapa.
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Fr. v. Schillera Wallensteins : teätera spehle.
Tēvija.
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
"Dienas Lapas" Feļetona turpinājums [literārs pielikums].