Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917

ALEPH IDLNC10-000020704
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/97875/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Jansons
ISNI0000000120837498
PersonaJansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Nodarbošanās / profesija Literatūrkritiķis || Publicists || Politiskais darbinieks
Institūcija, saistīta ar Latviešu sociāldemokratiskā strādnieku partija
Arī: Jansons, J. (Janis), 1872-1917
Arī: Brauns, O., 1872-1917
Arī: Jansons-Brauns, J., (Janis), 1872-1917
Arī: Jansons-Brauns, Jānis, 1872-1917
Arī: Brauns, Jānis Jansons-, 1872-1917
Arī: Brauns, J. (Janis), 1872-1917
Arī: Янсон-Браун, И., 1872-1917
Arī: Янсон-Браун, Янис, 1872-1917
Arī: Браун, Янис Янсон-, 1872-1917
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/171918085/
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Nītaurē, 1894. gada 22. jūlijs : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada novembrī : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 22.martā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada aprīļa sākumā : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Nītaures pagasts (Amatas novads, Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Garais, Fricis, 1865-1936
Zolts, Pēteris, 1859-1916
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Tartu Ülikool
Lettonia (studentu korporācija)
Kārkluvalks, Fr. (Fricis), 1867-1903
Alksnis, Ādams, 1864-1897
Barons v. Kamp a Ausim
Pleskava (Krievija)
Stučka, Dora, 1870-1950
Māsas Zēfeldes
Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē.
Tukidīds, ap 460-400 p.m.ē.
Nonācs, Otto, 1880-1942
Grīns, Jānis, 1890-1966
Lapas, Mārtiņš, 1846-1909
Dienas Lapa.
Medineeks : vēsturisks romāns iz tagadējā laika
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu
Peloponēsiešu karš : [divās daļās]
Fricis Garais - V. Zemcevs : viņa dzīve un darbs
Daugava : literatūras, mākslas un zinātnes mēnešraksts.
Ragana : dramatisks fragments
Sidraba šķidrauts : teiku drama 5 cēlienos : notiek paganu laikos
Rīga (Latvija)
Priedīts, Boriss Brencis
Pliekšāne, Dārta, ap 1828-1899
Stučka, Pēteris, 1865-1932
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Viese, Saulcerīte, 1932-2004
Valters, Miķelis, 1874-1968
Grīnuma, Gundega, 1948-
Добровенский, Роальд Григорьевич, 1936-
Kopoti raksti : 6 sējumos
Atmiņas un sapņi
Rainis radošo meklējumu spogulī : literatūrzinātnisku rakstu krājums
Raiņa traģēdija "Jāzeps un viņa brāļi" laikmetu un viedokļu krustpunktos : rakstu krājums
Sanktpēterburga (Krievija)
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Knope, Elza, 1925-1996
Zelče, Vita, 1965-
Peile, Eiženija, 1908-1979
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Domas par jaunlaiku literatūru
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Latviešu literatūras kritika : rakstu kopojums
Latviešu literatūras kritika : XIX gs. otrajā pusē
Nezināmā : Latvijas sievietes 19. gadsimta otrajā pusē
"Dienas lapas" loma grāmatu izdošanā
Schiller, Friedrich von, 1759-1805
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Fr. v. Schillera Wallensteins : teätera spehle.
Tēvija.
"Dienas Lapas" Feļetona turpinājums [literārs pielikums].