Schiller, Friedrich von, 1759-1805

ALEPH IDLNC10-000019716
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/96777/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/Fr%C4%ABdrihs_%C5%A0illers
ISNI0000000121032691
PersonaSchiller, Friedrich von, 1759-1805
Arī: Šillers, Frīdrihs fon, 1759-1805
Arī: Шиллер, Фридрих, 1759-1805
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/96994450/
Objekti kuros ir norāde
Aspazija "Atriebēja" (1887). Anotācija
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada aprīļa sākumā : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Schiller, Friedrich von, 1759-1805
Merkel, Garlieb Helwig, 1769-1850
Latvija Vēsture Pirmā Atmoda, 1850-1890
Dailes teātris
Rubesa, Baņuta, 1956-
Bartlett, Neil, 1958-
Rīga (Latvija)
Atriebēja : drama iz pagājušā gadu simteņa 5. cēlienos : fragments
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Kopoti raksti : 6 sējumos
Rainis, Jānis, 1865-1929
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Domas par jaunlaiku literatūru
Dienas Lapa.
Fr. v. Schillera Wallensteins : teätera spehle.
Tēvija.
"Dienas Lapas" Feļetona turpinājums [literārs pielikums].