Merkel, Garlieb Helwig, 1769-1850

ALEPH IDLNC10-000017475
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/82991/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/Garl%C4%ABbs_Mer%C4%B7elis
ISNI0000000110271080
PersonaMerkel, Garlieb Helwig, 1769-1850
Arī: Merkel, Garlieb, 1769-1850
Arī: Merkel, G., 1769-1850
Arī: Merķelis, Garlībs, 1769-1850
Arī: Merķelis, G. (Garlībs),
Arī: Меркель, Г. (Гарлиб), 1769-1850
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/54373362/
Objekti kuros ir norāde
Aspazija "Atriebēja" (1887). Anotācija
Aspazija, 1865-1943
Schiller, Friedrich von, 1759-1805
Merkel, Garlieb Helwig, 1769-1850
Latvija Vēsture Pirmā Atmoda, 1850-1890
Dailes teātris
Rubesa, Baņuta, 1956-
Bartlett, Neil, 1958-
Rīga (Latvija)
Atriebēja : drama iz pagājušā gadu simteņa 5. cēlienos : fragments
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Kopoti raksti : 6 sējumos